Werken aan aansprekende projecten

We initiëren met grote regelmaat nieuwe projecten om het hoogspanningsnet te verbeteren. Want alleen met een optimale infrastructuur kunnen we een betrouwbare elektriciteitsvoorziening (blijven) garanderen.

Bovendien willen we dat ons transportnet aansluit bij de behoeften van de energiemarkt en past in onze leefomgeving. We werken daarom op dit moment aan een groot aantal projecten voor de integratie van duurzame energie. Denk aan het aansluiten van enorme (offshore) windmolenparken en zonne-energie.