TenneT: betrouwbare en innovatieve partner in de Europese energiemarkt

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder, werkzaam in Nederland en een groot deel van Duitsland. Wij zorgen voor een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van haar belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Met ca. 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen overschrijden we grenzen om landen met elkaar te verbinden. TenneT behoort tot de vijf grootste elektriciteitstransporteurs van Europa. Wij zorgen ervoor dat essentiële infrastructuur wordt ontwikkeld, aangelegd en efficiënt beheerd - nu en in de toekomst, op land en op zee. We werken hard aan maximale leverzekerheid, de integratie van duurzame energie, een optimale safety performance en een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt.


Onze activiteiten

Als toonaangevende netbeheerder bestaan onze belangrijkste taken uit:

  1. Het verzorgen van transportdiensten door het aanleggen en onderhouden van een robuust hoogspanningsnet.
  2. Het verzorgen van systeemdiensten door het evenwicht tussen vraag naar en aanbod van elektriciteit 24 uur per dag en 7 dagen per week te handhaven.
  3. Het faciliteren van een efficiënt functionerende, liquide en stabiele elektriciteitsmarkt.

Wat mag je van ons verwachten?

Onze kernwaarden zijn kwaliteit en integriteit. Kwaliteit is altijd ons leidende principe bij het voldoen aan de vraag naar een ononderbroken elektriciteitsvoorziening, tegen een redelijke prijs. Daarbij passen we de hoogste normen toe op het gebied van veiligheid en werken we zo efficiënt mogelijk. Integriteit weerspiegelt onze morele principes, waaronder openheid, eerlijkheid en respect.

Onze externe belofte wordt weergegeven door de merkwaarden verantwoordelijk, betrokken en verbonden. Wij zetten ons volledig in om de netstabiliteit voor burgers en bedrijven in stand te houden en de hoogspanningsinfrastructuur te versterken. Daarbij worden wij gemotiveerd door de technische, operationele en maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie. Het voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van consumenten, bedrijven en de maatschappij vergt de inzet van alle belanghebbenden. We nemen initiatief, zijn transparant en zijn op samenwerking ingesteld, zowel binnen als buiten het bedrijf.