Typisch TenneT

Een inkijkje in onze organisatie

TenneT is een internationaal georiënteerde organisatie met een professionele, informele werksfeer. We zijn trots op wat we doen en werken hard, maar verliezen de menselijke maat nooit uit het oog. Door de snelle veranderingen in de energiewereld kenmerkt onze organisatie zich door een grote dynamiek. Flexibiliteit en veerkracht blijven ook de komende jaren belangrijk; als TenneT-medewerker moet je geen moeite hebben met veranderingen! Typerend voor TenneT is ook dit:

Je collega's: gedreven, loyale professionals
TenneT-medewerkers zijn gedreven, loyaal en verstaan hun vak. Ook zijn ze bovengemiddeld betrokken, blijkt uit ons tweejaarlijkse medewerkersonderzoek. Collega’s identificeren zich sterk met de doelstellingen en waarden van TenneT, en vinden ze dat ze de juiste middelen en ondersteuning krijgen om hun werk goed te doen. Verder blijkt uit het onderzoek dat medewerkers TenneT waarderen vanwege het interessante en uitdagende werk, de goede arbeidsvoorwaarden, plezierige collega's en goede werksfeer.
Open werksfeer & teamspirit
TenneT wil zich continu verbeteren en staat voor kwaliteit en integriteit. Daarom streven we een 'performance culture' na. Samenwerken is daarbij erg belangrijk: we zijn ervan overtuigd dat excellent teamwork tot betere prestaties leidt. We hechten sterk aan openheid en wederzijds vertrouwen, want dat is kenmerkend voor de teamspirit waarmee mensen elke dag het beste uit zichzelf én elkaar naar boven brengen.
Respect voor verschillen
Met onze Nederlands/Duitse wortels en ons internationale speelveld koesteren we (culturele) verschillen. We behandelen al onze collega's en partners met respect en waarderen dat niet iedereen dezelfde gebruiken of achtergrond heeft. Sterker nog: we zijn ervan overtuigd dat TenneT gebaat is bij een grote variatie aan talenten, competenties en achtergronden. Daarom streven we naar een nog diverser personeelsbestand. TenneT verwelkomt graag nog meer vrouwelijke technici en professionals met een niet-Westerse achtergrond of uit kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt. 
Hart voor de zaak
TenneTs belangrijke maatschappelijke taak brengt trots, maar ook een bepaalde druk met zich mee: als wij ons werk niet goed doen, heeft dat grote gevolgen voor de samenleving. Het betekent dat TenneT een groot beroep doet op de professionele inzet en kwaliteiten van onze collega's. Uiteraard staat daar wel wat tegenover: TenneT doet er alles aan om je in staat te stellen het beste uit jezelf te halen, inclusief zorg voor een goede werk/privé-balans en een goede gezondheid. We hebben verschillende programma’s om collega’s te helpen (ook letterlijk) fit for the job te zijn.
Past dit bij jou? Bekijk onze vacatures!

Purpose, Promise en Principles

De essentie van TenneT

Onze Principes zijn de regels die we bij TenneT naleven en die van invloed zijn op onze communicatie en ons gedrag, de beslissingen die we nemen en de wijze waarop we met anderen samenwerken, zowel binnen als buiten TenneT. Onze Principes zullen ons helpen ons Doel te realiseren en onze Belofte na te komen. Wij willen dat mensen deze principes in ons herkennen naarmate we ons gaandeweg steeds meer tot een flexibele, lerende organisatie ontwikkelen. 
Meer over de TenneT-waarden

Veiligheid op #1

Geen enkele concessie

Werken met hoogspanning is niet zonder risico’s. Daarom neemt TenneT veiligheid uitermate serieus. We willen dat iedereen ‘s avonds weer veilig thuiskomt. Ons veiligheidsbeleid heeft een helder doel: nul ongevallen. Dat geldt zowel voor onze collega’s en aannemers ‘in het veld’ als voor degenen die op kantoor werken.

Veiligheid vinden we zó belangrijk dat je ons er altijd op mag aanspreken en er zelfs werk voor mag weigeren. Bij TenneT is veiligheid meer dan het naleven van (wettelijke) regels: het is een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkcultuur. Als nieuwe collega krijg je daar uiteraard begeleiding bij: je krijgt uitgebreide safety briefings en informatie over onze zes Life Saving Rules.

Bij een veilige werkomgeving hoort ook dat je je sociaal veilig voelt. TenneT accepteert geen pesterijen, discriminatie, intimidatie en andere vormen van niet-integer gedrag. In het uitzonderlijke geval dat het toch gebeurt, hebben we heldere protocollen om het aan te pakken en herhaling te voorkomen.

Prettige werkplek

In Nederland werken de meeste medewerkers in het Mariendaal Centre of Excellence (MCE) in Arnhem. Midden in de natuur, met veel ruimte, transparant én duurzaam: het MCE is heel energiezuinig en heeft een driesterren BREAAM certificaat. Daarnaast heeft TenneT regiokantoren in Gouda, Weert en Hoogeveen. Ook werkt een aantal collega's ‘in het veld’, wat overigens zowel op land als op zee kan zijn: op bouwlocaties, in hoogspanningsstations of bij onze lijnen, masten en kabels. 

In Duitsland werkt TenneT vanuit ons hoofdkantoor in Bayreuth en onze nevenvestigingen in Berlijn, Dachau en Lehrte.

Flexibele werkplekken

De meeste TenneT-kantoren zijn ingericht volgens een flexibel concept. Dat houdt in dat je steeds een werkplek kiest die past bij je werkzaamheden op dat moment: overleggen, bellen, geconcentreerd werken enzovoort. Hoe dat eruit ziet, ontdek je via deze video.

Collega's over TenneT

Bekijk actuele vacatures op jouw vakgebied