Meet & greet met Refugee Talent

Begin april organiseerde TenneT samen met de Refugee Talent Hub een meet & greet voor statushouders met een achtergrond in techniek en IT. TenneT heeft namelijk prima loopbaanperspectieven voor gekwalificeerde technici en IT’ers, ongeacht hun land van herkomst.

TenneT heeft volop interessante vacatures die we graag invullen met professionals met uiteenlopende achtergronden. Als internationale organisatie hecht TenneT namelijk veel waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast vinden we het belangrijk om verantwoorde keuzes te maken die goed zijn voor mens en planeet. Vanuit die optiek is het volstrekt logisch dat TenneT samenwerkt met de Refugee Talent Hub, een organisatie die werkgevers en vluchtelingen bij elkaar brengt met betaalde banen als doel.

Deze meet & greet is een eerste stap in onze samenwerking, die er hopelijk toe leidt dat we binnen afzienbare tijd een aantal statushouders mogen verwelkomen als collega, in een vaste baan, stage of een werkervaringplaats.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Maarten van Til,
Teammanager Talent Management
+31 (0)26 373 42 32