Privacy statement

Bij een bezoek aan deze website kan TenneT TSO B.V. ('TenneT') gegevens van u vragen en verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via een vragenlijst, sollicitatieaanvraag of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert TenneT uw privacy, onder andere door de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.Contactgegevens:

https://www.werkenbijtennet.nl/

TenneT TSO B.V.
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem

t: 026-3731111 

Ronald Kersten is de Functionaris Gegevensbescherming van TenneT TSO B.V. en bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TenneT TSO B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door verstrekking van gegevens in het CV, in correspondentie en telefonisch. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sollicitatie@tennet.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TenneT TSO B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van sollicitaties ten behoeve van vacatures
 • Beantwoorden van gestelde vragen ten aanzien van vacatures en/of werken bij TenneT
 • Verzenden van onze nieuwsbrief / vacature overzicht
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van het verwerken van je sollicitatie of vraag

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TenneT TSO B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 jaar voor de verstrekte gegevens in het kader van een sollicitatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

TenneT TSO B.V. verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is ten behoeve van het verwerken van sollicitaties en het uitvoeren van het sollicitatie proces.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TenneT TSO B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TenneT TSO B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sollicitatie@tennet.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TenneT TSO B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TenneT TSO B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sollicitatie@tennet.eu