Disclaimer

Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT

Deze internetsite wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. ("TenneT"). De inhoud ervan - alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.tennet.org, www.tennet.eu en/of www.tennet.nl - is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT op de internetsite mogelijkheden worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.tennet.org, www.tennet.eu en/of www.tennet.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen. Gegevens, informatie en vragen die u (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) aan TenneT toestuurt, zijn niet confidentieel en mogen door TenneT vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij door u expliciet anders wordt aangegeven. Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie waarvoor op grond van de Elektriciteitswet 1998 een verplichting tot geheimhouding geldt. Alle gegevens die u naar www.tennet.org, www.tennet.eu en/of www.tennet.nl stuurt, dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Privacy statement

Bij een bezoek aan deze website kan TenneT gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert TenneT uw privacy, onder andere door de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website(s) gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Bij de inrichting van ‘Google Analytics’ hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • de ‘gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet; en
  • er is een bewerkersovereenkomst overeengekomen.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.

Gegevensverwerking

TenneT verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: 

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van TenneT en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten; 
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. 

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik ervan. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen groepsmaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan TenneT. 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Dit kan door gebruik te maken van zogenaamde cookies, ofwel kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name voor het onderdeel nieuwsbrief.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop TenneT uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met TenneT.