Disclaimer

Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT

Deze internetsite wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. ("TenneT"). De inhoud ervan - alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.tennet.org, www.tennet.eu, www.tennet.nl en/of www.werkenbijtennet.nl - is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT op de internetsite mogelijkheden worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.tennet.org, www.tennet.eu en/of www.tennet.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen.Privacy statement

Voor het beleid inzake privacy verwijzen wij naar de privacy-pagina.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website(s) gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Bij de inrichting van ‘Google Analytics’ hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • de ‘gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet; en
  • er is een bewerkersovereenkomst overeengekomen.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Dit kan door gebruik te maken van zogenaamde cookies, ofwel kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.