Wat is de energietransitie?

Het systeem heroverwegen

Windturbines en zonnepanelen zijn zichtbare gevolgen van de toenemende vraag naar schone, duurzame energie onder consumenten. In Nederland en Duitsland worden traditionele energiebronnen zoals kernenergie en kolencentrales uitgefaseerd en vervangen door duurzame wind- en zonne-energie. Deze overgang, die wordt aangeduid als de energietransitie (of Energiewende in Duitsland), betekent dat netbeheerders zoals TenneT het bestaande elektriciteitsvoorzieningssysteem volledig moeten herzien.