Lead Construction

 • Regio / Standplaats: Arnhem
 • Vacaturenummer: 9351

Jouw nieuwe werkplek

Standplaats voor deze functie is Arnhem. Jouw nieuwe werkplek De functie Projectlead Construction valt binnen de business unit Large Projects Netherlands (LPN). Je formele standplaats voor deze functie het TenneT hoofdkantoor wat staat in een prachtige bosrijke omgeving in Arnhem waar je gemiddeld 1 a 2 dagen dag per week zal zijn. Verder ben je vooral te vinden waar nodig afhankelijk van de Area waarin je werkzaam bent. De Area’s bestaan uit meerdere deelprojecten die zich richten op de realisatie van hoogspanningsstations en verbindingen.

Onze uitdaging

TenneT is hard groeiende om haar ambities waar te kunnen maken. Zo nemen wij een leidende rol in het aanjagen van de energietransitie. Het werven van nieuw talent speelt daarin een cruciale rol. Wij zijn op zoek naar een gedreven Lead Construction die hieraan wil bijdragen en misschien ben jij dat wel?

LPN is opgedeeld in 4 Area’s, te weten Midden, West, Zuid en Noord. Hiervoor zoeken wij een Lead Construction (4x).
De Area’s binnen LPN zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen en hoogspanningsstations noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van bestaande stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Wij zorgen voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgen onze taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.
Wij zijn verantwoordelijk voor de grote onshore (nieuwbouw)projecten in Nederland. Onze projectportfolio van zal de komende jaren verdrievoudigen. Om onze projecten tijdig, binnen budget, in verbinding met anderen en met excellente kwaliteit te realiseren, ben je samen met je TenneT collega's hard aan het werk om het huidige elektriciteitsnet aan te passen zodat we voorbereid zijn op alle veranderingen. De aanpassingen zijn onder andere nodig in het landelijke 380 kV-elektriciteitstransportnet. Dit net zorgt ervoor dat elektriciteit er altijd is voor iedereen in Nederland.

Jouw bijdrage aan TenneT

Als Lead Construction rapporteer je aan de Head of Large Projects, die samen met de Lead of Financial Projects de leiding voert over de diverse projecten binnen de Area’s. De Lead Construction is operationeel verantwoordelijk voor de realisatie van meerdere projecten en wordt hierin ter zijde gestaan door een aantal projectleiders welke de diverse projecten aansturen en leiden. Naast de operationele aansturing van de projecten ben je ook de hiërarchisch verantwoordelijke van het construction team (onder andere de projectleiders, bouwleiders en voorbereiders). Binnen de Area stuur je operationeel een contract portefeuille van meerdere aannemers en leveranciers met een waarde van >500 miljoen Euro aan. De focus zal hierbij met name liggen op het aansturen van het proces en in mindere mate de inhoud.
De Lead Construction vormt samen met de Lead Licensing, Project Lead engineering, Adviseur Projectbeheersing, Lead of Financial Projects en de Head of Large Projects het Management Team van de betreffende Area.
Je belangrijkste werkzaamheden onder elkaar:


 • Je draagt actief bij aan een veilige werkomgeving voor jezelf, collega's en opdrachtnemers. Safety is voor jou een logisch gegeven dat als basis in jouw denken en werk is verankerd. Je creëert een omgeving waarin teamleden zich veilig voelen en conform de Safety Vision van TenneT werken.

 • Verantwoordelijk voor de juiste invulling en vastlegging van de (contract)processen binnen de projecten inclusief de behandeling van de afwijkingen, contractwijzigingen en alle aspecten van Systeemgerichte Contract Beheersing;

 • Je draagt tijdens de realisatiefase zorg voor een optimale afstemming en relatie met externe stakeholders zodoende dat de belangen van TenneT op de korte en lange termijn optimaal behartigd worden;

 • Je draagt zorg voor een goede afstemming van de project werkzaamheden met de interne stakeholders zodat de deelprojecten optimaal gerealiseerd kunnen worden met minimale verstoringen aan het net;

 • Verantwoordelijk voor een tijdige en veilige test en ingebruikname van het projectportfolio en voor de overdracht van het (deel)project;

 • Hiërarchisch aansturen en verantwoordelijk voor het goed functioneren van het operationele (project)team.


De volgende algemene aspecten zijn taken en verantwoordelijkheden: • Bijdragen aan het veranderingsproces naar een effectief functioneel gestuurde afdeling om zo de ambities van LPN en TenneT’s bedrijfsdoelen te realiseren;

 • Empower, inspireer en creëer kansen voor groei van je teamleden door duidelijk richting te geven, te coachen, ondersteunen en erkennen van prestaties en uitwisseling van kennis en expertise;

 • Optreden als rolmodel en de juiste context creëren voor teamleden om de gewenste mindset en gedrag te laten zien van onze principes: Eigenaarschap, Moed en Verbinding);

 • Ontwikkelen van leiderschap, oefen en moedig onafhankelijk oordeel aan, realiseren van een cultuur van reflectie en continu leren;


Jouw profiel en achtergrond


 • Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur in de sectoren Energie, Infrastructuur en Technologie);
 • Je hebt aantoonbare ervaring, minimaal 6 jaar, in de aansturing van complexe multidisciplinaire projecten (hoog veiligheidsniveau, veel stakeholders, omvangrijke vergunningprocedures , aanbestedingstrajecten, en een multidisciplinair projectteam);
 • Brede leiderschapservaring (managementstijl is typisch coachend) en je weet de optimale combinatie te creëren tussen de kwaliteiten van de individuele medewerker en de organisatie;
 • Samen met je collega's van het Area managementteam draag je de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van jouw Area. Strategisch denken en handelen om sprongen in de ontwikkeling binnen het construction team te realiseren zijn hierbij essentieel;
 • Belangrijke competenties die TenneT zoekt in een succesvol Lead Construction zijn: analytisch vermogen, leiderschap, resultaatgerichtheid en samenwerken;

Ons aanbod

Je bent in deze functie een zeer belangrijke schakel in de huidige energietransitie bij een motiverend en uitdagend bedrijf. Naast dit biedt TenneT:

 • Een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een innovatieve en dynamische internationale werkomgeving;
 • Een prima salarispakket in de schaal Hay 18 met een maximum van 9000 bruto per maand;
 • Een variabele, resultaatafhankelijke bonus van max 15% van het jaarsalaris;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. bijdrage zorgverzekering, sport abonnement, goede pensioenregeling bij het ABP en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Recruitment Process

De sluitingsdatum van deze vacature is 5 november 2021 . Het recruitmentproces bestaat uit 2 gesprekken en een assessment. We verwachten hier zo'n 4 weken voor uit te trekken.

Wil je meer informatie over het recruitmentproces? Neem dan contact op met Nadia van Bedijk, Recruitment Business Partner (nadia.van.bedijk@tennet.eu) .
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Vincent Hassfeld op telefoonnummer 06- 25 682 913.


TenneT is een werkgever die gelijke kansen biedt aan IEDEREEN en zet zich dan ook volledig in voor de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en medewerkers in aanmerking komen voor werving, promotie en arbeid. Ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, militaire status, geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Nadia van Bedijk,
Recruiter
+31 (88) 936 83 23