Lead Engineer

 • Regio / Standplaats: Arnhem
 • Opleidingsniveau: Bachelor
 • Vacaturenummer: 9283

Jouw nieuwe werkplek

Grid Field Operations voert de werkzaamheden, projecten en onderhoud uit in het veld. Wij zorgen voor de integriteit en veiligheid van de aan ons toevertrouwde assets, terwijl we ook de maximale leveringszekerheid blijven waarborgen. Voor zowel Nederland als Duitsland verzorgen wij de onshore netwerken. Standplaats voor deze functie is Arnhem.

Onze uitdaging

TenneT is hard groeiende om haar ambities waar te kunnen maken. Zo nemen wij een leidende rol in het aanjagen van de energietransitie. Het werven van nieuw talent speelt daarin een cruciale rol. Wij zijn op zoek naar een gedreven Lead Engineer die hieraan wil bijdragen en misschien ben jij dat wel?

Jouw bijdrage aan TenneT

 • Je houd je direct bezig met alle engineeringsaspecten van een project en je bent indirect betrokken bij het opstellen van het Basis Ontwerp die door de afdeling Engineering opgesteld wordt;
 • Je zorgt voor het samenstellen en aansturen van het interne engineeringsteam om de werkpakketen binnen de gestelde randvoorwaarden tijdig te kunnen leveren c.q. beoordeeld te hebben. Je stelt technische specificaties, werkpakketten, tekeningen en berekeningen op voor de contracten uiteenlopen van bestek, UAV en UAV-gc en stuurt waar nodig bij;
 • Tijdens de aanbestedingsfase beoordeel je de aanbestedingsdocumenten mee horende bij het betreffende contracttype en beantwoord je technisch gerelateerde 'Nota van Inlichtingen' - vragen. Je coördineert en bent aanspreekpunt voor het hele pakket aan engineeringswerkzaamheden binnen het project;
 • Je bent verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking en het tijdig signaleren van afwijkingen in het technische werkpakket (inclusief consequenties voor beheeraspecten als Kwaliteit, Tijd, Geld Organisatie, Informatie, Veiligheid en Risico's);
 • Aanspreekpunt voor en het coördineren van het tijdig en adequaat beoordelen van de door opdrachtnemers ingediende technische documenten. Je signaleert tijdig technische projectknelpunten en scopewijzigingen en analyseert deze, je adviseert en/of beslist over technische alternatieven;
 • Je behandelt aanvragen en monitort Opdracht Gevers Goederen (directieleveringen) inclusief ingangscontrole van de af te leveren goederen op de (stations)locatie alsook Factory- en Site Acceptancy Test's (FAT en SAT's) van OGG componenten;
 • Je stelt rapportages en evaluaties op en zorgt voor informatievoorziening naar de projectleiding en andere omgevingspartijen ten aanzien van techniek. Last but not least zorg je voor verbetering en optimalisatie in de uitvoeringsprogramma's vanuit lessons learned.

Jouw profiel en achtergrond

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Elektrotechniek/ Energietechniek;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV) en je hebt ervaring op het gebied van stations in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV);
 • Je bezit brede kennis van principes, normen en voorschriften binnen de hoogspanningswereld en algemene kennis van de technische standaarden en relevante raakvlakken me de (technische)omgeving als klantaansluitingen en kabel- en lijnverbindingen;
 • Je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief en kunt dus goed samenwerken met zowel managers, projectteamleden als interne en externe stakeholders;
 • Je hebt leidinggevende c.q. aansturende kwaliteiten in relatie tot de interne en externe stakeholders als interne opdrachtgever, het projectteam maar ook opdrachtnemers en klanten als Regionale Net Beheerders oftewel analytisch, helikopterview, communicatief sterkt en bestand tegen werken onder tijdsdruk;
 • Als projectteamlid ben je proactief, resultaat gericht, professioneel en in staat verschillende 'bloedgroepen' te verenigen binnen en buiten een project. Je hebt ervaring met projectmatig werken conform Prince 2 en IPMA;
 • Relevante kennis van en ervaring met verschillende contractvormen als Bestek, UAV en UAV-GC contracten inclusief Systeemgerichte Contract Beheersing en Systems Engineering in een eisenbeheerpakket als Relatics;
 • Je bent gewend en vindt het leuk om wat meer afstand te doen van 'de tekentafel' en meer reviewend en coördinerend te werken.

Ons aanbod

TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie.
Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden. Deze functie is ingedeeld in schaal 8 van de cao TSO (€ 3.287,- en € 6.746,- bruto per maand), waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring, vaardigheden en competenties. Daarbij biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door trainingen en opleidingen.

Recruitment Process

Via ons sollicitatieformulier kun je binnen enkele seconden reageren op Lead Engineer. Zodra wij jouw sollicitatie ontvangen zullen wij deze screenen en z.s.m. contact opnemen. De selectieprocedure bestaat uit max. twee gesprekken.

Voor verdere vragen over het recruitment proces kan je contact opnemen met:
Bas van Gameren
People | Talent Acquisition
+31-611828924
bas.van.gameren@TenneT.eu

TenneT is een werkgever die gelijke kansen biedt aan IEDEREEN en zet zich dan ook volledig in voor de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en medewerkers in aanmerking komen voor werving, promotie en arbeid. Ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, militaire status, geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.