Lijn Engineer

 • Regio / Standplaats: Arnhem
 • Vacaturenummer: 9554

Jouw nieuwe werkplek

De Performance Unit Large Projects Netherlands is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van Vier Area’s van projecten: Area midden (Beter Benutten), Area Zuid (ZuidWestOost380kV), Area West (ZuidWestWest380kV) en Area Noord (NoordWest380 kV). Large Project Netherlands krijgt de opdrachten hiervoor van Asset Management en zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding. In overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) voert Large Projects Netherlands met dedicated teams haar taken uit binnen tijd, geld, scope. Ieder Area is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Daarbij wordt het Area afgerekend op de totstandkoming van de bestaande verbindingen en alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. He

Onze uitdaging

Wil jij een actieve bijdrage leveren aan onze missie in het verduurzamen van energiebronnen in de landelijke energietransitie? Voel jij de spanning oplopen wanneer je weet dat het werk wat je dagelijks doet iedereen in Nederland helpt en ervoor zorgt dat niemand in het donker zit?

Om hiervoor te zorgen ben jij, samen met je TenneT collega's hard aan het werk om het huidige elektriciteitsnet aan te passen zodat we voorbereid zijn op alle veranderingen. De aanpassingen zijn onder andere nodig in het landelijke 380 kV-elektriciteitstransportnet. Dit net zorgt ervoor dat elektriciteit er altijd is voor iedereen in Nederland.

Door de aanpassingen kunnen we het bestaande elektriciteitsnet in Area West en dat is nu precies waar we jou voor nodig hebben!

Jouw bijdrage aan TenneT

In de rol van Engineer ben je de "sparring partner" voor de projectleider. Je voert, binnen het projectteam (regie)werkzaamheden uit op het gebied van engineering, ontwerp en technische realisatie. Je voert overleg tussen de diverse disciplines, zet opdrachten uit richting engineeringbureaus, controleert de voortgang, voert reviews uit en je bent het aanspreekpunt met betrekking tot de technische inhoud. De engineer vervult met name een belangrijke rol in het laten uitvoeren en kwalitatief bewaken van de engineeringskwaliteit, waarbij de nadruk ligt op het toetsen en valideren van de technische inhoud van de projecten. Je maakt onderdeel uit van een projectteam.

Je activiteiten zijn onder andere:

 • (laten) opstellen van technische specificaties en werkpakketen, het bewaken van technische compliance en het reviewen van berekeningen, tekeningen, rapportages en analyses van derden;
 • aanspreekpunt en gesprekspartner voor technische vraagstukken met betrekking tot de verbindingen binnen het project;
 • toezien op kwaliteit, performance, geldende (inter)nationale normeringen en richtlijnen op gebied van verbindingen;
 • vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens het aanbestedingsproces: het voorbereiden van aanbestedingsstukken met betrekking tot de techniek, het reviewen van aanbestedingsdocumenten van derden en het bijwonen van BAFO gespreken met derden;
 • de technische en financiële risico’s / kwaliteit beheersen; uitvoeren van FAT bij niet standaard componenten; signaleert en analyseert projectissues en scopewijzigingen, adviseert en/of beslist over technische alternatieven.

Jouw profiel en achtergrond

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding Elektrotechniek / Energietechniek / Werktuigbouwkunde.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV) en je hebt ervaring op het gebied van verbindingen, lijnen en kabels in de hoogspanningstechniek ((≥ 110kV),
 • Je bent goed bekend met de principes, normen en voorschriften binnen de hoogspanningswereld.
 • Brede kennis van techniek en algemene kennis van de technische standaarden: om als lead-engineer te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen die door de interne klant worden gesteld, en dat deze eisen op de juiste wijze worden vertaald naar de markt.
 • Brede kennis van zowel kabel- als lijnverbindingen en de relevante raakvlakken met de (technische) omgeving.
 • Relevante kennis van en ervaring met UAV-GC contracten, Systeemgerichte Contract Beheersing en Systems Engineering (SE) is een pré.

 • Ons aanbod

  Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris (inschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties, vanaf schaal 8) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO NWb. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd

  Recruitment Process

  Via ons sollicitatieformulier kun je binnen enkele seconden reageren op de rol van Engineer Verbindingen. Zodra wij jouw sollicitatie ontvangen zullen wij deze screenen en z.s.m. contact opnemen. De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken.

  Voor verdere vragen kun je contact opnemen met:

  Koen Rutgers
  People | Talent Acquisition
  koen.rutgers@tennet.eu

  TenneT is een werkgever die gelijke kansen biedt aan IEDEREEN en zet zich dan ook volledig in voor de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en medewerkers in aanmerking komen voor werving, promotie en arbeid. Ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, militaire status, geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

  Contact over deze vacature

  Wil je meer informatie?

  Neem contact op met:
  Koen Rutgers,
  Recruiter
  +31 (0)6 42 52 48 32