Project Lead Engineering

 • Regio / Standplaats: Arnhem
 • Vacaturenummer: 9026

Jouw nieuwe werkplek

De functie Projectlead Engineering valt binnen de business unit Large Projects Netherlands (LPN), Area Midden. Je formele standplaats voor deze functie het TenneT hoofdkantoor wat staat in een prachtige bosrijke omgeving in Arhem waar je gemiddeld 1 a 2 dagen dag per week zal zijn. Verder ben je vooral te vinden waar nodig, geconcentreerd in Area Midden Nederland.

Onze uitdaging

De functie Projectlead Engineering valt binnen de business unit Large Projects Netherlands (LPN), Area Midden.

Wij zijn verantwoordelijk voor de grote onshore (nieuwbouw)projecten in Nederland. Onze projectportfolio van zal de komende jaren verdrievoudigen. Om onze projecten tijdig, binnen budget, in verbinding met anderen en met excellente kwaliteit te realiseren, ben je samen met je TenneT collega's hard aan het werk om het huidige elektriciteitsnet aan te passen zodat we voorbereid zijn op alle veranderingen. De aanpassingen zijn onder andere nodig in het landelijke 380 kV-elektriciteitstransportnet. Dit net zorgt ervoor dat elektriciteit er altijd is voor iedereen in Nederland.

Door de aanpassingen en uitbreidingen kunnen we het bestaande elektriciteitsnet Beter Benutten, en dat is nu precies waar we jou voor nodig hebben!

Jouw bijdrage aan TenneT

Je bent het technische aanspreekpunt voor de projecten in de fase van voorbereiding. Daarnaast ondersteun je de Lead Construction vanuit engineeringsperspectief bij de projecten in uitvoering.
Je valt hiërarchisch onder de Head van de Area Midden en maakt deel uit van het managmentteam van de Area Je geeft functioneel leiding aan het engineeringsteam en bent verantwoordelijk voor totale ontwerpfase van de scope inclusief SHE, waarbij safety by design je basis is. Werken met Systems Engineering is een natuurlijk gegeven voor je. Je engineersteam integreert en stemt haar ontwerp af met de verschillende afdelingen binnen TenneT.

Je belangrijkste werkzaamheden onder elkaar:

 • Opstellen en afstemmen van (deel)projectplannen, -begrotingen, -planning, -resources inclusief nadere uitwerking van scope en risico´s;
 • Je beoordeelt projectaanvragen vanuit Assetmanagement op maak- en haalbaarheid;
 • Invullen van (deel)projectmanagement tijdens ontwerp, aanbesteding, realisatie en nazorg inclusief het aansturen en begeleiden van projectteamleden en externe medewerkers;
 • Het (mede) oplossen van organisatorische en scope gerelateerde technisch specifieke problemen;
 • Uitvoeren van marktverkenningen, voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen in samenwerking met de afdeling inkoop;
 • Opstellen van beslisdocumenten, evaluaties en rapportages en zorgdragen voor kwaliteit, ARBO en milieuzaken;
 • (Laten) opstellen en adviseren in technische uitgangspunten /oplossingen ter ondersteuning van (specifieke) omgeving en/of uitvoering gerelateerde zaken. Je biedt vanuit technisch oogpunt haalbare oplossingen voor knelpunten vanuit de omgeving of uitvoering;
 • Borgen van de technische scope van het project, inclusief afwijkingen.
 • Verantwoordelijk voor alle technische produkten, naast het ontwerp ook alle bijbehorende as –built documentatie, garanties en handleidingen.

Jouw profiel en achtergrond

 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante leidinggevende ervaring met het aansturen van technische specialisten en engineers die te maken hebben met meerdere grote en complexe projecten in de infrastructuur en/of electriciteitsnetwerken met een diversiteit aan stakeholders en complexe business cases. Hierbij functioneer je op hbo+ / wo-niveau;
 • Je hebt (ruime) ervaring met verschillende contractvormen en werken met ondersteunende externe en interne diensten;
 • Ervaring op het gebied van UAV-gc contracten, Systeemgerichte Contract Beheersing en System Engineering is een duidelijke pré;
 • Je hebt een helikopterview, om boven de materie uit te stijgen en waar nodig op detail bij te sturen;
 • Je bent in staat om rust te brengen in een team en daarbij voldoende aandacht te hebben voor voortgang van het proces en resultaat bewust.
Competenties:

 • Brede leiderschapservaring en goed ontwikkelde competenties die de TenneT-leiderschapsprincipes Eigenaarschap, Moed en Verbinding belichamen;
 • Je bent in staat om een team van professionals functioneel aan te sturen, te motiveren en richting te geven en je bent een teamspeler (managementstijl is typisch coachend);
 • Je bouwt actief en duurzaam aan strategische stakeholderrelaties, zowel in- als extern;
 • Je houdt op eigen initiatief rekening met verschillen in belangen van verschillende organisatieonderdelen en onderlinge verhoudingen. 

Ons aanbod

Je bent in deze functie een zeer belangrijke schakel in de huidige energietransitie bij een motiverend en uitdagend bedrijf. Naast dit biedt Tennet:

 • Een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een innovatieve en dynamische internationale werkomgeving;
 • Een prima salarispakket in de schaal Hay 18 met een maximum van €9.000 bruto per maand;
 • Een variabele, resultaatafhankelijke bonus van max 15% van het jaarsalaris;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. bijdrage zorgverzekering, sport abonnement, goede pensioenregeling bij het ABP en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Een selectie assessment is onderdeel van deze sollicitatieprocedure.
Standplaats voor deze functie is Arnhem.

Recruitment Process

Recruitment proces
De sluitingsdatum van deze vacature is 26 november 2021. Het recruitmentproces bestaat uit 2 gesprekken en een assessment. We verwachten hier zo'n 4 weken voor uit te trekken.

Wil je meer informatie over het recruitmentproces? Neem dan contact op met Nadia van Bedijk, Recruitment Business Partner (nadia.van.bedijk@tennet.eu) . Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Melanie Nissink op telefoonnummer 06- 42 524 516.

TenneT is een werkgever die gelijke kansen biedt aan IEDEREEN en zet zich dan ook volledig in voor de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en medewerkers in aanmerking komen voor werving, promotie en arbeid. Ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, militaire status, geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Nadia van Bedijk,
Recruiter
+31 (88) 936 83 23