Project Lead Construction Zuid-West

 • Vacaturenummer: 7520

Wat doe je bij TenneT?

De Performance Unit Large Projects is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van grote onshore projecten, welke zijn verdeeld in verschillende clusters: Randstad 380 kV, Zuid-West 380 kV West, Zuid-West 380kV Oost, Noord-West 380 kV en Beter Benutten. Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Dit gaat in nauw overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Daarbij is het cluster verantwoordelijk voor de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Het cluster Zuid-West 380 kV West (Westelijke regio) bestaat uit meerdere deelprojecten.

Wat verwachten wij van jou?


 • Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt aantoonbare ervaring (>10 jaar) met complexe multidisciplinaire projecten (hoog veiligheidsniveau, veel stakeholders, omvangrijke vergunningprocedures en aanbestedingstrajecten, gecombineerde contractvormen zoals raamovereenkomsten, UAV en UAV-GC, innovatieve/hoogstaande technieken, multidisciplinair projectteam);
 • Je bent in staat om meerdere (deel)projecten te cordineren en de juiste prioriteiten te stellen (programma management). Je hebt ervaring met projecten en besluitvormingsprocessen met verschillende (organisatorische) belangen en tegengestelde doelen en/of belangen. Ervaring in projecten met een Rijkscordinatieregeling is een pluspunt:
 • Je bent een people manager en je weet de optimale combinatie te creëren tussen de kwaliteiten van de individuele medewerker en de organisatie;
 • Je bent een volwaardig gesprek- en sparringpartner op alle niveaus;
 • Relevante kennis van en ervaring met Systeemgerichte Contract Beheersing en Systems Engineering (SE) is een pluspunt evenals ervaring met het IPM model van RWS;
 • Je hebt je VOL-VCA certificaat of bent bereid om dit te halen;
 • Je beheerst de Nederlands taal uitstekend en Engels goed in woord en geschrift;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden;
 • Je hebt een helikopterview en kunt goed onder tijdsdruk werken;
 • Je wordt door je omgeving omschreven als professioneel, omgevingsbewust, daadkrachtig en onafhankelijk;
 • Belangrijke competenties die TenneT zoekt in een succesvol Project Lead Construction zijn: analytisch vermogen, leiderschap, resultaatgerichtheid en samenwerken; 
 • Andere kernwoorden zijn: eigenaarschap, verbinding, moed, anticiperen, prioriteren en voorspelbaarheid.

Wat bieden we jou?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante en dynamische werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris (inschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties, Hay schaal 19) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem. Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Waar kom je te werken?

Wat doe je als Project Lead Construction Large Projects Zuid-West 380kV West bij TenneT? Als Project Lead Construction rapporteer je aan de Head of Large Projects, die samen met de Lead of Financial Projects de leiding voert over de diverse projecten binnen het cluster Zuid-West 380kV West (Westelijke regio). De Project Lead Construction is operationeel verantwoordelijk voor de realisatie van meerdere projecten en wordt hierin ter zijde gestaan door meerdere Projectleiders welke de diverse projecten aansturen en leiden. Binnen het cluster stuur je operationeel een contract portefeuille van meerdere aannemers en leveranciers met een totale waarde van >500 miljoen Euro aan. De focus zal hierbij met name liggen op het aansturen van het proces en in mindere mate de inhoud. De Project Lead Constuction vormt samen met de Project Lead engineering, Project Lead Licensing, Adviseur Projectbeheersing, Lead of Financial Projects en de Head of Large Projects het Management Team van het cluster Zuid-West 380kV West (Westelijke regio). Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • Je draagt actief bij aan de veiligheidscultuur binnen de projecten en bent hierin een voorbeeld voor het team. Je creëert een omgeving waarin teamleden (intern en aannemers/leveranciers) zich veilig voelen (psychosociale veiligheid) en conform de Safety Vision van TenneT werken;
 • (laten) Zorgdragen voor tijdige inkoop van materialen en diensten met betrekking tot de voorbereiding- en realisatiefase van de projecten. In samenwerking met de (deel) Projectleiders zorgdragen voor de afstemming en start van aanbestedingen met Inkoop en ondersteunen bij het voeren van contractonderhandelingen;
 • Verantwoordelijk voor de juiste invulling en vastlegging van de contractprocessen binnen de projecten inclusief de behandeling van de afwijkingen, contractwijzigingen, uitvoering toetsing en acceptatie, waarnemingenproces en alle aspecten van Systeemgerichte Contract Beheersing;
 • Je draagt tijdens de realisatiefase zorg voor een optimale afstemming en relatie met externe stakeholders (zoals o.a. provincies, gemeenten, waterschappen, etc.), omwonenden van het project en actieve belangenverenigingen. Zodoende dat de belangen van TenneT op de korte en lange termijn optimaal behartigd worden (geen negatieve persaandacht en/of imago schade);
 • Je draagt zorg voor een goede afstemming van de (geplande) project werkzaamheden met de interne stakeholders zoals onder andere Asset Management (AM), Grid Field Operations (GFO), System Operations (SO m.b.t. VNB's) zodat de deelprojecten optimaal gerealiseerd kunnen worden met minimale verstoringen aan het net;
 • Je neemt samen met de Projectleider(s) deel aan de diverse stuurgroep overleggen met aannemers en leveranciers;
 • Verantwoordelijk voor een tijdige en veilige test en ingebruikname van het projectportfolio en voor de overdracht van het (deel)project naar Asset Management;
 • Hiërarchisch aansturen en verantwoordelijk voor het goed functioneren van het operationele (project)team zoals onder andere de projectleiders, bouwleiders, voorbereiders/projectcordinatoren, waarnemers, veiligheidsfunctionarissen, etc. De volgende algemene aspecten zijn taken en verantwoordelijkheden: - Sturing, cordinatie en motivatie van de projectteams waarbij je een optimale combinatie weet te creëren tussen de kwaliteiten van de individuele medewerkers en het werken in teamverband;
 • Hiërarchisch en operationele aansturing van het construction team waarbij je invulling geeft aan de Performance Management Tool (PM-Tool) zoals het vaststellen van opleidingsbehoefte, generieke- en persoonlijke doelstellingen, half jaarlijks voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek;
 • Invulling geven aan het resourcemanagement- en recruitment proces van het construction team; - Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van LPN in het zijn van een excellente partner op vlak van Projectmanagement;
 • Voorbereiden van besluitvoorstellen voor het MT-ZWW; - Voorbereiden van besluitnotities aan de Head of Large Projects en Lead of Financial Projects voor afhandeling van omvangrijke RFC's (contractwijzigingen);
 • Voorbereiden van besluitvorming (notities) aan de PSG.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Nadia van Bedijk,
Recruiter
+31 (88) 936 83 23