Voorbereider (Borssele Rilland) LPN-Zuid-West

 • Vacaturenummer: 7516

Wat doe je bij TenneT?

De Performance Unit Large Projects is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van grote onshore projecten, welke zijn verdeeld in verschillende clusters: Randstad 380 kV, Zuid-West 380 kV West, Zuid-West 380kV Oost, Noord-West 380 kV en Beter Benutten. Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Dit gaat in nauw overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Daarbij is het cluster verantwoordelijk voor de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Het cluster Zuid-West West 380 kV bestaat uit meerdere deelprojecten. Als werkvoorbereider voor deze positie komt je te werken voor het deelproject tracé Borssele- Willem Anna Polder.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding;
 • Ervaring in (complexe) infrastructurele projecten in technisch georiënteerde organisaties is een pré;
 • Je herkent en doorgrondt, door ervaring en technische achtergrond, mogelijke problemen. Zo help je proactief bij het cordineren en beheren van het project, ook bij deelcontracten waarin de aannemer veel ontwerpvrijheid heeft;
 • Ervaring met inkooptrajecten/contractmanagement (UAV en UAV-gc inclusief Systeemgerichte Contractbeheersing) is een pré;
 • Je bent (schriftelijk en mondeling) communicatief sterk en goed in samenwerken;
 • Je bent analytisch ingesteld en werkt systematisch;
 • Plannen en organiseren is je op het lijf geschreven;
 • Je bent klant- en resultaatgericht, proactief en kostenbewust;
 • Kennis van en ervaring documentarchief systemen (VISI en Meridian) en geautomatiseerde (ERP-) informatiesystemen is een pré;
 • Je kunt in het Engels (mondeling en schriftelijk) communiceren.

Wat bieden we jou?

Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen een zeer professionele en dynamische werkomgeving. Daarnaast krijg je een uitstekend salaris (inschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties in TenneT-schaal 6) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem, maar afhankelijk van de projectfase wordt gemiddeld 2 dagen per week op (bouw)locaties (heden te Rilland) in de omgeving van het project gewerkt. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem. Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Waar kom je te werken?

Wat doe je als voorbereider bij LPN-ZWW (Westelijke regio)? De voorbereider werkt in teamverband intensief samen met één of meerdere projectleiders, bouwleiders, collega voorbereiders/projectcordinatoren, engineers, kwaliteitsadviseur, cost-engineer, planners en administratie om de uitvoering van een aantal grote contracten (UAV-gc, UAV en directieleveringen) te beheersen. Samen zorg je ervoor dat de projecten volgens planning worden uitgevoerd en (weer) veilig in bedrijf genomen kunnen worden. De focus is de (dagelijkse) cordinatie namens je team met aannemers en leveranciers. Je zorgt voor de communicatie met de opdrachtnemers en de bewaking van met hen gemaakte afspraken én cordineert en beoordeeld onder andere contractwijzigingen (meer/minderwerken) en de reguliere documentatiestromen. De Voorbereider rapporteert aan de Projectleider van deeltracé 1 (380 kV verbinding tussen hoogspanningsstation Borssele - Willem Anna Polder). Kortom, de voorbereider vervult een belangrijke spilfunctie binnen een (deel)project van cluster LPN-ZWW (Westelijke regio). Je belangrijkste taken zijn:

 • Bijdragen aan voortgang van de projecten middels ondersteuning in het opstellen en/of beoordelen van projectplannen, voortgangsverslagen/rapportages, beslissingsdocumenten, evaluaties en implementatie van management beslissingen;
 • Cordinatie met logistieke dienstverleners i.v.m. directieleveringen; 
 • Cordinatie, beoordelen en vastlegging projectdocumentatie in het (digitale) projectdossier;
 • Cordinatie van het 'Request For Change (RFC)'-proces inclusief het signaleren, analyseren, vastleggen en beoordelen van contractwijzigingen in samenspraak met de materiedeskundigen én afstemming van RFC's met de opdrachtnemers;
 • Verzorgen van communicatie met opdrachtnemers;
 • Ondersteuning van het team bij contracten van de aannemers;
 • Ondersteuning van de aanbestedingen (planning, vraagspecificatie, EMVI en NvI);
 • De projectdocumentatie aanleveren over aangevraagde functionele eisen;
 • Bijdrage aan standaardisatie en optimalisatie van de projectprocessen, procesverbeteringen middels de "lessons-learned" uit eerdere projecten;
 • Goed op de hoogte zijn en blijven van de diverse ontwikkelingen binnen TenneT waaronder overeenkomsten, handleidingen, processen en richtlijnen;
 • Actief bijdragen aan een veilige werkomgeving voor jezelf, collega's, leveranciers van diensten en aannemers.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Nadia van Bedijk,
Recruiter
+31 (88) 936 83 23