Project Developer

 • Regio / Standplaats: Arnhem
 • Dienstverband: onbepaalde tijd
 • Vacaturenummer: 7348

Wat doe je bij TenneT?

Als Project Developer ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van projecten om knelpunten in ons elektriciteitsnetwerk op te lossen. In nauwe samenwerking met net- en ROM-strategen bepaal je de alternatieven voor deze knelpunten, beschrijf je het voorkeursalternatief en zorg je voor een soepele en tijdige oplevering van Gate 1 documenten aan de Asset Committee. Daarna ga je aan de slag met het Basic Concept voor ketenpartners die het project verder zullen ontwikkelen en uitvoeren. Je bent hét technische aanspreekpunt binnen Asset Management voor de Service Providers en hebt een spilfunctie binnen het team van netstrategen, onderhoudsstrategen, ROM-strategen, asset engineers, technologen en installatieverantwoordelijken.

Je belangrijkste werkzaamheden:

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de Gate 1 documenten voor jouw knelpunten.
 • Je zorgt voor tijdige input van alle collega's die een inhoudelijke bijdrage leveren, en maakt hiervan een consistent, kwalitatief hoogwaardig, samenhangend en leesbaar document.
 • Je bewaakt jouw werkvoorraad aan projecten en zorgt voor tijdige oplevering en communicatie rondom de documenten. Je bent betrokken bij het formuleren van een lange termijn visie teneinde een toekomst vaste en robuuste infrastructuur te borgen.
 • Je bewaakt het samenhangend stelsel van visie, beleid, uitgangspunten en randvoorwaarden en draagt zorg voor een consistente uitvoering hiervan binnen de ontwikkeling c.q. realisatie van de infrastructuur.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een volledig en toepasbare set aan interface documenten en borgt consistentie met beleidsdocumenten, programma's van eisen en specificaties.
 • In samenwerking met de verschillende disciplines binnen Asset Management ben je verantwoordelijk voor het identificeren, uitzetten en inhoudelijk begeleiden van technische en planologische (haalbaarheids)studies. Voor deze studies draag je de verantwoordelijkheid voor scope, planning en budget.
 • Je communiceert met externe partijen zoals PV- en windparkontwikkelaars, overheden, infrabeheerders en adviesbureaus ten behoeve van locatie-, maak- en haalbaarheidsstudies, reconstructies, verkabeling en ontwikkelprojecten.
 • Je bent betrokken bij de inhoudelijke toets van basisontwerpen op het al dan niet voldoen aan de technische kwaliteitseisen en standaarden binnen Asset Management, en accordeert of verwerpt de afwijkingen van (beleids-)uitgangspunten. Als Project Developer ben je eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke goedkeuring van het basis ontwerp namens AMT.
 • Je bent verantwoordelijk voor het accorderen van wijzigingen vanaf de tekentafel tot realisatie en oplevering van een asset. Daarnaast ben je het technisch aanspreekpunt voor de Service Provider gedurende de het gehele project. Vanuit die hoedanigheid ben je tevens eindverantwoordelijk voor kwaliteitsborging in deze fasen.
 • Je draagt bij aan het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau richting elektrotechniek. Je hebt bewezen technische kennis van (een breed palet van secundaire componenten binnen) de elektrische infrastructuur, en je hebt ervaring met het uitvoeren van (haalbaarheids)studies en technisch financiële optimalisatie.
 • Je bent in staat om een goede probleemanalyse te maken en vervolgens oplossingen voor knelpunten in het elektriciteitsnet op technisch, planologisch en financieel vlak te beoordelen.
 • Je beschikt over kennis van en ervaring met asset management en project risicomanagement.
 • Je bent een goede schrijver (Engelse taal) en kunt helder en zorgvuldig formuleren op papier. 
 • Je kunt uitstekend plannen, krijgt collega's in beweging en weet verwachtingen helder te managen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwaliteitsborging in combinatie met verschillende contractvormen en je kan belangen en technische oplossingen goed doorgronden ten einde een juiste afweging te maken en hiervoor draagvlak te creëren binnen Asset Management en Service Provider.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, bent stressbestendig en bent een kei in samenwerken met verschillende disciplines en op verschillende niveaus.
 • Je gedraagt je omgevingsbewust, weet te overtuigen, durft een oordeel te vormen en beslissingen te nemen.
 • Je weet bruggen te bouwen tussen hetgeen de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden (en vise versa een bruggenbouwer die kan schakelen tussen wat de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden en visa versa.

Wat bieden we jou?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris in schaal 8 (€3287 - €6746) of schaal 9 (€3735 - €7601), afhankelijk van opleiding en ervaring. Met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder meer dan 40 vakantiedagen, 6% eindejaarsuitkering en een bijdrage aan je zorgkostenpremie. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. 

Wat kun je verwachten?

Bij indiensttreding zou een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd kunnen worden.

Vanwege de internationale aard van onze organisatie willen wij sollicitanten verzoeken om het cv in het Engels aan te leveren. 

Waar kom je te werken?

De Performance Unit Asset Management (AMT) is verantwoordelijk voor een toekomst vaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AMT stuurt op risico, performance en kosten van de infrastructuur. Daarbij identificeert AMT knelpunten en schat zij de risico's van deze knelpunten in. AMT is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft Asset Management opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AMT de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AMT eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Claudia Heersink,
Recruiter
+31889363813