Teamleider Ruimtelijke Ordening & Milieu

  • Regio / Standplaats: Arnhem
  • Opleidingsniveau: Master
  • Vacaturenummer: 9929

Jouw nieuwe werkplek

Als Teamleider Ruimtelijke Ordening en Milieu binnen Grid Planning ben je verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van het team van specialisten op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Je geeft leiding aan ROM-strategen, maar bent daarnaast ook onderdeel van dit team en pakt van daaruit ook zelf bepaalde werkzaamheden op. Het ROM-team is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid ten behoeve van vraagstukken die zich voordoen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, draagt zorg voor consistentie met overige beleidsdocumenten en waakt over de toepasbaarheid en implementatie hiervan binnen de organisatie. Daarnaast bedenkt het team – samen met de andere disciplines binnen Asset Management – oplossingen voor de diverse infrastructuur gerelateerde knelpunten die zich voordoen in het net op zee en op land. Tot slot toetst het team de uitvoering van de projecten aan de door Asset Management gestelde eisen en kaders.

Onze uitdaging

TenneT is hard groeiende om haar ambities waar te kunnen maken. Zo nemen wij een leidende rol in het aanjagen van de energietransitie. Het werven van nieuw talent speelt daarin een cruciale rol. Wij zijn op zoek naar een gedreven Teamleider Ruimtelijke Ordening & Milieu die hieraan wil bijdragen en misschien ben jij dat wel?

Jouw bijdrage aan TenneT

• Als Teamleider Ruimtelijke Ordening & Milieu geef je leiding aan 5 ROM-strategen, je geeft sturing aan de ontwikkeling en hebt oog voor de kwaliteiten van de medewerkers en je bent verantwoordelijk voor het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken en de vastlegging daarvan;
• Je neemt deel aan het MT van Grid Planning, en bent verantwoordelijk voor het opstellen en ten uitvoer brengen van het afdelingsplan en de daarbij behorende doelstellingen, formatie en budget voor wat betreft het ROM-team;
• Je draagt bij aan en bent verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en beheren van beleidsdocumenten en programma's van eisen in het kader van planologisch/juridische ordenings- en milieuvraagstukken;
• Je bent verantwoordelijk voor het laten identificeren, uitzetten en inhoudelijk begeleiden van planologische haalbaarheidsstudies en te zorgen voor een bijdrage aan de totstandkoming van quickscans (t.b.v. klantaansluitingen) en investeringsvoorstellen;
• Je zorgt voor het laten uitvoeren van een inhoudelijke toetsing van basisontwerpen op het al dan niet voldoen aan de kwaliteitseisen en standaarden binnen Asset Management op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu en bent eerste aanspreekpunt bij escalaties;
• In de functie van Teamleider Ruimtelijke Ordening & Milieu functioneer je als kennisdrager binnen de TenneT-organisatie op het gebied van planologische en juridische ordenings- en milieuaspecten om zodoende de eenheid te bewaken en draagt bij aan het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling;
• Je signaleert interne en externe standpunten en voornemens die een relatie hebben met de ROM-relevante beleidsdossiers en je onderhoudt hiertoe contacten met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten TenneT.

Jouw profiel en achtergrond

• Je beschikt over WO werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en/of planologisch gebied en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt ruime ervaring met leidinggeven aan zelfstandig opererende professionals en bent gedreven, resultaatgericht, besluitvaardig, stressbestendig, organisatiesensitief, communicatief vaardig, analytisch en hebt strategisch inzicht;
• Je hebt een breed ontwikkeld kennisniveau op het gebied van ruimtelijke ordening / planologie en milieu inclusief de juridische aspecten;
• Bij voorkeur ben je bekend met het werken met hoogspanningsinfrastructuur en de opgaven voor de komende jaren in het kader van de energietransitie;
• Je hebt een prima politieke antenne en kunt goed samenwerken met verschillende disciplines en op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie. Je hebt laten zien dat je om kunt gaan met tegenstrijdige belangen, visie(s) en mening(en). Daarnaast heb je ervaring met het acteren op strategisch/tactisch niveau in relatie met interne/externe stakeholders; 
• Je bent een generalistische bruggenbouwer met een sterk strategisch en analytisch vermogen die goed kan luisteren, spreken en schrijven. Je kunt je mondeling en schriftelijk prima uitdrukken in zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Ons aanbod

Je krijgt een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een internationale en dynamische werkomgeving. Daarnaast krijg je een uitstekend salaris in schaal Hay 18 (max €9000) met zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden (30 vakantiedagen, 12% jaarlijkse bonus, bijdrage in zorgverzekering van € 60,- bruto per maand, een goed pensioen en een vergoeding voor je sport abonnement van € 40,- bruto per maand) . Uiteraard biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding.

Recruitment Process

Via ons sollicitatieformulier kun je binnen enkele seconden reageren op deze vacature. Zodra wij je sollicitatie ontvangen zullen wij deze screenen en z.s.m. contact opnemen. De selectieprocedure bestaat uit 2 interviews en een assessment.

Voor verdere vragen over het recruitment proces kan je contact opnemen met:
Claudia Heersink
People | Talent Acquisition
+31 (88) 936 3813

Voor vragen met betrekking tot de positie:
Robert Kuik 
Asset Management | Grid Planning 
+31 622449863

Due to the international character of our organisation we would like to suggest that you send in your resume (and cover letter/ video) in English. 

TenneT is een werkgever die gelijke kansen biedt aan IEDEREEN en zet zich dan ook volledig in voor de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en medewerkers in aanmerking komen voor werving, promotie en arbeid. Ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, militaire status, geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Claudia Heersink,
Recruiter
+31889363813