Technoloog Protection, Automation and Control

 • Dienstverband: onbepaalde tijd
 • Vacaturenummer: 7625

Wat doe je bij TenneT?

Wat doe je als Technoloog Protection, Automation and Control bij TenneT?

Leren, ervaring opdoen tijdens het werk, waarbij je de gelegenheid krijgt om in een aantal jaren door te groeien naar een zelfstandig acterende technoloog binnen het corporate team Protection, Automation and Control (PAC). Wij zijn nu niet opzoek naar de 'alleskunner', maar naar een nieuwe collega die leergierig is en wil investeren in zichzelf.
Vanuit het team en vanuit jouw basis vakkennis, in nauwe samenwerking met directe collega's en collega's in de asset management keten, richt jij je in eerste instantie op het bijdragen en toetsen van technische documenten aan de afgestemde beleidsrichtlijnen. Hierbij heb je een actieve rol in het ontvangen en verwerken van vragen van onze interne en externe partners.

Vanuit dit leertraject ga je op termijn, in nauwe samenwerking met directe collega's in de asset management keten, richting geven aan de ontwikkelingen van het vakgebied in de toekomst. Als technoloog werk je daarbij aan PAC vraagstukken en draagt daarmee direct bij aan de bewaking van een constante levering van elektrische energie nu én in de toekomst. Vraagstukken betreffen bijvoorbeeld: implementatie stations automatisering en procesbus, impact van ontwikkelingen op de uitgangspunten van de beveiligingsfilosofie, bepalen van criteria voor het (laten) uitvoeren van storingsanalyse, beveiligingen, besturen en monitoren van kabels, lijnen en hoogspanningsschakelinstallaties.
De nieuwe TenneT hoogspanningsstations gebaseerd op het IEC 61850 protocol zijn bij TenneT de toekomst. Daarbij behoren ook de nodige inzichten voor beveiliging- en besturing data management, cyber security en de mogelijkheden die TenneT breed gecreëerd kunnen worden met data.

Vanuit jouw lerende expertise volg je internationaal de technologische ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze naar kansrijke innovatievoorstellen en specificaties voor beveiliging- en besturingsapparatuur. Je wordt sparringpartner voor de asset management keten.
Daarnaast voer je de regie op het gebied van gebruik van de specificaties, kennisoverdracht en –uitwisseling. Je voert overleg tussen diverse disciplines en zet ontwikkelopdrachten uit.
Door de jaren heen wordt het geheel aan activiteiten onder andere:

 • Het toetsen en controleren van technische ontwerpen vanuit het vakgebied en het daarmee borgen va de kwaliteit in projecten;
 • Het ontvangen en verwerken van vragen van onze contract partners;
 • Het participeren in voorbereidingsonderzoeken voor tenders en specificaties;
 • Het ontwikkelen van het technisch beleid door het (laten) opstellen/ontwikkelen van technische specificaties voor alle netten en spanningsniveaus en voer je de regie over en bewaking van de toepassing van de technische specificaties binnen en buiten de organisatie;
 • Het vervullen van een expertrol voor het aandachtgebied binnen TenneT;
 • Het vertegenwoordigen van TenneT in nationale en internationale werk- en kennisgroepen, zoals Cigre en ENTSO-E;
 • Het opstellen van technische inkoopspecificaties ten behoeve van tenderoffertes, beoordeelt deze op technische kwaliteit en adviseert Inkoop over te kiezen leveranciers;
 • Het toetsen door middel van Factory Acceptance Testen (FAT) van ingekochte en nog in te kopen producten op basis van de gestelde inkoopspecificaties en draagt hiermee zorg voor de borging van de technische kwaliteit;
 • Het initiëren en begeleiden van innovatievoorstellen en werkt, daar waar deze innovatievoorstellen resulteren in succesvolle pilotprojecten, de resultaten uit in technische standaarden ten behoeve van projecten;
 • Het adviseren van collega's in de asset management keten over de te kiezen technologische oplossingen, laat indien van toepassing de oplossingen ontwikkelen door contract partners en toetst de voorgestelde oplossingen op kwaliteit;
 • Het adviseren van collega's tijdens de uitvoering van projecten op technisch gebied, signaleert afwijkingen, grijpt in indien nodig en draagt oplossingsrichtingen aan.

Wat verwachten wij van jou?

 • Dat je bereid bent te investeren in jezelf, voor jezelf en voor TenneT;
 • Je beschikt over HBO+/TU werk- en denkniveau richting elektrotechniek en hebt aantoonbare ervaring op het gebied van Protection, Automation en Control op het 110 kV en hogere spanningsvlak;
 • Je bent redelijk tot goed bekend met de principes, normen en voorschriften binnen de hoogspanningswereld;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je bent omgevingsbewust, beschikt over een goede oordeelsvorming, en je bent een teamspeler;
 • Je hebt een goede tot uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Goede beheersing van het Duits is een pré.

Wat bieden we jou?

TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor je balans werk/privé. Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao TSO. Deze functie is ingedeeld in schaal 8 (€ 3.287 - € 6.746 bruto per maand), waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring en competenties. De sluitingsdatum is op 26 februari 2021.

Wat kun je verwachten?

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.
Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Waar kom je te werken?

Asset Technology heeft de technische leiding en bepaalt de technische standaarden voor het ontwerpen, plannen, bouwen, testen en verbeteren van de assets en systemen van TenneT. De focus ligt op een veilige bedrijfsvoering, standaardisatie, efficiency en een hoge beschikbaarheid van het net. De corperate afdeling Automation Technology and Substations creëert waarde voor TenneT door het ontwikkelen, verbeteren en (mede) creëren van technisch beleid en normen, ontwerpen, onderhoudsconcepten en inkoop. Dit om de juiste functionaliteit van assets te waarborgen. Hierdoor is de elektriciteitsvoorziening in staat om op een veilige manier te voldoen aan de gewenste elektriciteitstransmissie in het kader van optredende elektriciteitsaspecten en –verschijnselen.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Els Boot,
Recruiter
+31 88 936 8325