Netstrateeg

  • Regio / Standplaats: Arnhem
  • Vacaturenummer: 7584

Standplaats voor deze functie is Arnhem.

Wat doe je bij TenneT?

Als netstrateeg reken je aan het elektriciteitsnet in termen van vermogensstromen, kortsluitingen of andere elektrotechnische verschijnselen. Op basis van deze studieresultaten, identificeer je knelpunten in de infrastructuur, en doe je voorstellen voor mitigerende maatregelen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de net-technische haalbaarheid voor investeringsvoorstellen en klantaansluitingen. Daarnaast geef je net-strategische adviezen op verschillende niveaus binnen de organisatie en draag je bij aan de ontwikkeling van de afdeling als hét kenniscentrum op net-technisch vlak.

Je belangrijkste werkzaamheden:
• Je bent verantwoordelijk voor het overzicht van de huidige en toekomstige netwerkprestaties aan de hand van vermogensstroom-, en kortsluitberekeningen;
• Je bent in staat elektrotechnische studies uit te voeren of uit te laten voeren en de resultaten hiervan te vertalen naar knelpunten in de infrastructuur;
• Je analyseert mogelijke aanpassingen in het net, definieert oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten en geeft daarmee een bijdrage aan het tweejaarlijks te publiceren Investeringsplan en investeringsbesluiten;
• Je bent een belangrijke schakel in het faciliteren van klantvragen, capaciteitsinvesteringen en zorgt voor adequate prioritering en afstemming zowel intern als extern.
• Je draagt bij aan het opstellen en onderhouden van netwerkmodellen voor het kunnen uitvoeren van berekeningen aan het net, zowel nationaal als binnen Europees verband;
• Je draagt bij aan het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling.

De Netstrateeg rapporteert aan de Teammanager Grid Development.

Wat verwachten wij van jou?

• Je beschikt over een afgeronde HBO/WO-opleiding in de elektrotechniek.
• Je hebt kennis van het elektriciteitsvoorzieningssysteem, je hebt ervaring met het uitvoeren van netstudies en haalbaarheidsstudies.
• Je bent bekend met de daarbij horende berekeningssoftware (zoals PSS/E, PowerFactory, Python, Excel) en wilt hierin een ervaren gebruiker worden. Je kunt het overzicht bewaren over grote hoeveelheden data.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent een kei in het beschikbaar krijgen van de benodigde informatie en maakt gebruik van de kennis van anderen. In het Nederlands en in het Engels.
• Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht. beschikt over een scherpe oordeelsvorming, kunt onderhandelen en bent een teamspeler.

Wat bieden we jou?

Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen een professionele en dynamische werkomgeving. Daarnaast krijg je een uitstekend salaris in salaris schaal 8 (€3287 - €6746) of 9 (€3735 - €7601) (inschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties). Daarnaast bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een bijdrage van minimaal €60,- aan je zorgkostenpremie, een thuiswerkvergoeding, een bijdrage aan je sport abonnement en opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Wat kun je verwachten?

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Waar kom je te werken?

De Performance Unit Asset Management (AMT) is verantwoordelijk voor een toekomst vaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AMT stuurt op risico, performance en kosten van de infrastructuur. Daarbij identificeert AMT knelpunten en schat zij de risico's van deze knelpunten in. AMT is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft Asset Management opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AMT de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AMT eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.

De afdeling Grid Planning zorgt binnen de Performance Unit Asset Management onder meer voor analyse en definitie van oplossingsrichtingen voor knelpunten in Nederland en Duitsland. Het team Grid Planning NL is naast de verantwoordelijkheid voor oplossingsrichtingen in het gehele Nederlandse hoogspanningsnet ook verantwoordelijk voor risico-identificatie in het 110/150kV net. Het team levert een belangrijke bedrage aan het twee-jaarlijkse Investeringsplan, definitie van oplossingsrichtingen van knelpunten, aansluittrajecten en netontwikkeling in het algemeen. Het team is een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe vragen over ontwikkelingen in het net.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Claudia Heersink,
Recruiter
+31889363813