Technoloog beveiligingen

Aantal keer bekeken: 1771 Aantal reacties: 7
 • Functiegroep: Techniek
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland, Oost-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Technoloog Beveiligingen bij TenneT?

Vanuit jouw expertise geef je, in nauwe samenwerking met collega's, richting aan de ontwikkelingen van de toekomst. Als technoloog werk je daarbij aan beveiligingsvraagstukken en draagt daarmee direct bij aan de bewaking van een constante levering van elektrische energie nu én in de toekomst.

Vraagstukken betreffen bijvoorbeeld: implementatie IEC61850, impact van ontwikkelingen op de uitgangspunten van de beveiligingsfilosofie, bepalen van criteria voor het (laten) uitvoeren van storingsanalyse, beveiligingen voor kabels, lijnen en hoogspanningschakelinstallaties,. Smart Substations via IEC 61850 zijn bij TenneT de toekomst. Daarbij behoren ook de nodige inzichten voor beveiliging data management, cyber security en de mogelijkheden die TenneT breed gecreëerd kunnen worden met beveiligingsdata. Je bent expert op je vakgebied. Vanuit jouw expertise volg je internationaal de technologische ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze naar kansrijke innovatievoorstellen en specificaties voor beveiligingsapparatuur. Je bent sparringpartner voor een multidisciplinair team bestaande uit collega technologen, projectontwikkelaars, onderhoudstrategen en –engineers en engineers beveiligingen. Je voert de regie op het gebied van gebruik van de specificaties, kennisoverdracht en –uitwisseling. Je toetst basisontwerpen van service providers op juist gebruik en toepassing van voorgeschreven specificaties en beveiligingsinstellingen. Je voert overleg tussen diverse disciplines en zet ontwikkelopdrachten uit.

Je belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Je ontwikkelt het technisch beleid door het (laten) opstellen/ontwikkelen van technische specificaties voor alle netten en spanningsniveaus en voert de regie over en bewaking van de toepassing van de technische specificaties binnen en buiten de organisatie.;
 • Je vervult een expertrol voor het aandachtgebied binnen TenneT;
 • Je vertegenwoordigt TenneT in nationale en internationale werk- en kennisgroepen, zoals Cigre en ENTSO-E;
 • Je stelt technische inkoopspecificaties op ten behoeve van Tenderoffertes, beoordeelt deze op technische kwaliteit en adviseert Inkoop over te kiezen leveranciers;
 • Je toetst door middel van Factory Acceptance Testen (FAT) ingekochte en nog in te kopen producten op basis van de gestelde inkoopspecificaties en draagt hiermee zorg voor de borging van de technische kwaliteit van de Assets;
 • Je initieert en begeleidt innovatievoorstellen en werkt, daar waar deze innovatievoorstellen resulteren in succesvolle pilotprojecten, de resultaten uit in technische standaarden ten behoeve van projecten;
 • Je controleert, ten behoeve van de Projectontwikkelaar, basisontwerpen vanuit technisch oogpunt en borgt daarmee de kwaliteit in projecten;
 • Je adviseert de Projectontwikkelaar over de te kiezen technologische oplossingen, laat indien van toepassing de oplossingen ontwikkelen door de Service Providers en toetst de voorgestelde oplossingen op kwaliteit;
 • Je adviseert de projectontwikkelaar tijdens de uitvoering van projecten op technisch gebied, signaleert afwijkingen, grijpt in indien nodig en draagt oplossingsrichtingen aan;
 • Je onderhoudt een goede relatie en frequent contact met onze Duitse collega technologen, die is gericht op vertrouwen, open samenwerking en kennisdeling, standaardisatie en harmonisatie.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau richting elektrotechniek en hebt aantoonbare ervaring op het gebied van beveiligingen (≥ 110kV).
 • Je bent goed bekend met de principes, normen en voorschriften binnen de hoogspanningswereld.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent een kei in het beschikbaar krijgen van de benodigde informatie en maakt gebruik van de kennis van anderen.
 • Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht, beschikt over een scherpe oordeelsvorming, kunt onderhandelen en bent een teamspeler.
 • Je hebt een goede tot uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Goede beheersing van het Duits is een pré.
 • Je hebt een helikopterview en kunt goed onder tijdsdruk werken.

De Technoloog rapporteert aan de Teammanager Technologie.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO NWb. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

De Performance Unit Asset management (AM) is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AM stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AM knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AM is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AM opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AM de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AM eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.

De afdeling Technologie is gepositioneerd binnen Asset Management. Technologie is hét kenniscentrum voor TenneT met betrekking tot de primaire, secundaire en tertiaire netwerkcomponenten, telecom, bouwkunde en civiel. Samen met de teams Onderhoudsstrategie, ROM, Netstrategie en Projectontwikkeling vormen zij de kern van Asset Management. Het betreft knelpuntbepaling, stellen van technische- en planologische kaders en het bepalen onderhouds- en vervangingsstrategie. Via Programma's van Eisen (PvE) en Specificaties (Spec) ontwikkelen zij de technische eisen voor de uitvoering en kwaliteitstoetsing van werken door de Service Provider.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Gert Ketel,

+31 6 22127201

Taking power further
TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, meer dan 3.000 medewerkers en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors.