Senior Netstrateeg

Aantal keer bekeken: 1017 Aantal reacties: 3
 • Functiegroep: Techniek
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Senior Netstrateeg bij TenneT?

Als senior netstrateeg werk je aan vraagstukken met betrekking tot diverse elektrotechnische fenomenen. Op basis van studieresultaten op het gebied van vermogensstromen, kortsluitingen of transiënte, harmonische en dynamische verschijnselen in het elektriciteitsnetwerk, identificeer je knelpunten in de elektriciteitsinfrastructuur, en doe je voorstellen voor mitigerende maatregelen. Daarbij ben je in staat om deze maatregelen te vertalen in investeringsvoorstellen die in overeenstemming zijn met de bedrijfswaarden en doelstellingen van TenneT. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het geven van net-strategische adviezen op verschillende niveaus binnen de organisatie en draag je bij aan de ontwikkeling van de afdeling als hét kenniscentrum op net-technisch vlak.

Je belangrijkste werkzaamheden:

 • Je hebt diepgaande, specialistische kennis van één of meerdere elektrotechnische fenomenen en van daaruit ben je verantwoordelijk voor één of enkele technische expertises;
 • Je bent in staat studies op jouw expertisegebied(en) zelfstandig uit te voeren of aan te sturen en de resultaten hiervan te vertalen naar knelpunten in de infrastructuur;
 • Je analyseert mogelijke aanpassingen in het net, definieert oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten en borgt consistentie met beleid, uitgangspunten en randvoorwaarden;
 • Je bent in staat om oplossingsrichtingen naar een investeringsvoorstel te vertalen, waarbij de nut en de noodzaak van de oplossing wordt beargumenteerd, binnen de kaders van de Asset Owner en bestaand beleid, teneinde de juiste inzichten te bieden aan de Asset Owner en de kaders te definiëren voor de engineeringsfase;
 • Je bent voor jouw expertisegebied(en) aanspreekpunt binnen TenneT en je assisteert projectteams bij gesprekken met leveranciers in alle fasen van het ontwerp, inkoop- en bouwproces;
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het up-to-date houden van deze expertise(s), en medeverantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot je expertisegebied(en). Van daaruit draag je bij aan het formuleren van een lange termijn visie teneinde een toekomstvaste infrastructuur te borgen en je draagt zorg voor een consistentie uitvoering hiervan binnen de ontwikkeling van de infrastructuur;
 • Je werkt samen in een team van specialisten en draagt bij in het vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling;
 • Je vertegenwoordigt TenneT in nationale en internationale werk- en kennisgroepen.

De Senior Netstrateeg rapporteert aan de Teammanager Grid Development.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding in de elektrotechniek (of gelijkwaardig).
 • Bewezen kennis van spanningskwaliteit en elektromagnetische transiënten en ervaring in het uitvoeren van berekeningen op dit vakgebied (ervaring met PSCAD, EMTP of ATP geldt als een pré).
 • Je hebt bewezen kennis van het elektriciteitsvoorzieningssysteem en je hebt ervaring met het uitvoeren van netstudies, haalbaarheidsstudies en technisch financiële optimalisatie.
 • Je hebt voldoende systeemkennis om oplossingen voor knelpunten op alle relevante niveaus te kunnen beoordelen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent een kei in het beschikbaar krijgen van de benodigde informatie en maakt gebruik van de kennis van anderen.
 • Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht, beschikt over een scherpe oordeelsvorming, kunt onderhandelen en bent een teamspeler.
 • Je hebt ervaring in het coachen van zelfstandig opererende professionals en bent een bruggenbouwer die kan schakelen tussen wat de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden en visa versa.
 • Je hebt ervaring met of bent bereid te werken in (inter)nationale kennis  en standaardisatieorganisaties (zoals Cigré, ENTSO E, NEN of IEC) en bent bereid hiervoor te reizen.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen een professionele en dynamische werkomgeving. Daarnaast krijg je een uitstekend salaris (inschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. De standplaats voor deze functie is Arnhem.

Wij vragen bij indiensttreding standaard een Verklaring omtrent Gedrag.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

De Performance Unit AM is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AM stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AM knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AM is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AM opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AM de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AM eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.

De afdelingen Grid Development and Strategy en Asset Strategy zorgen onder meer voor een continu inzicht in alle netwerk-gerelateerde risico's en knelpunten. Tevens dragen deze afdelingen bij aan het Investeringsplan en zijn zij verantwoordelijk voor het op strategisch niveau inpassen van assets, de kaders voor de ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening en tenslotte de technische eisen en inhoudelijke toetsing ten aanzien van de opgeleverde activiteiten, waarmee acceptatie geborgd wordt. Grid Development and Strategy is hierin specifiek verantwoordelijk voor het beleid en de maatregelen ten behoeve van de systeemintegriteit. Voor de onderafdeling Grid Development zijn wij op zoek naar een Senior Netstrateeg.Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Gert Ketel,

+31 26 373 34 01