Projectontwikkelaar AM

Aantal keer bekeken: 1604 Aantal reacties: 2
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Projectontwikkelaar AM bij TenneT?

Wat doe je als projectontwikkelaar bij TenneT?

Als projectontwikkelaar ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteitstoetsing gedurende de studie, ontwerp- en uitvoeringsfase van projecten. Je brengt via standaard formats het eisenpakket van AMN over aan de service providers en toetst ook integraal - van tekentafel tot realisatie en oplevering - op de naleving daarvan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de interfaces tussen onder andere primaire en secundaire componenten en bouwkundige en civiele delen, die als basis dienen voor de standaarden binnen Asset Management, draag je zorg voor consistentie met overige beleidsdocumenten en waak je over de toepasbaarheid hiervan. Je bent hét technische aanspreekpunt binnen Asset Management voor de Service Providers en hebt een spilfunctie binnen het team van netstrategen, onderhoudsstrategen, ROM-strategen, asset engineers, technologen en installatieverantwoordelijken.

Je belangrijkste werkzaamheden:

 • Je draagt bij aan het formuleren van een lange termijn visie teneinde een toekomstvaste en robuuste infrastructuur te borgen. Je bewaakt het samenhangend stelsel van visie, beleid, uitgangspunten en randvoorwaarden en draagt zorg voor een consistente uitvoering hiervan binnen de ontwikkeling c.q. realisatie van de infrastructuur;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een volledig en toepasbare set aan interface documenten en borgt consistentie met beleidsdocumenten, programma's van eisen en specificaties;
 • In samenwerking met de verschillende disciplines binnen Asset Management ben je verantwoordelijk voor het identificeren, uitzetten en inhoudelijk begeleiden van technische en planologische (haalbaarheids)studies. Voor deze studies draag je de verantwoordelijkheid voor planning en budget;
 • Je voert overleg met externe partijen zoals PV- en windparkontwikkelaars, overheden, infrabeheerders en adviesbureaus ten behoeve van locatie-, maak- en haalbaarheidsstudies, reconstructies, verkabeling en ontwikkelprojecten;
 • Je draagt bij aan een inhoudelijke toets van basisontwerpen op het al dan niet voldoen aan de technische kwaliteitseisen en standaarden binnen Asset Management, en accordeert of verwerpt de afwijkingen van (beleids-)uitgangspunten. Als projectontwikkelaar ben je eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke goedkeuring van het basis ontwerp namens AM;
 • Je bent verantwoordelijk voor het accorderen van wijzigingen in de verdere ontwerp- en realisatiefase ten opzichte van het basisontwerp, en je bent het technisch aanspreekpunt voor de Service Provider gedurende de BO-, DO- en Realisatiefase. Vanuit die hoedanigheid ben je tevens eindverantwoordelijk voor kwaliteitsborging in deze fasen;
 • Je draagt bij aan het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling.

Wat verwachten we van jou?

Wat verwachten wij van jou?

 • Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau richting elektrotechniek.

Je hebt bewezen technische kennis van (een breed palet van primaire en/of secundaire componenten binnen) de elektrische infrastructuur,  en je hebt ervaring met het uitvoeren van (haalbaarheids)studies en technisch financiële optimalisatie;

 • Je bent in staat om een goede probleemanalyse te maken en vervolgens oplossingen voor knelpunten in het elektriciteitsnet op technisch, planologisch en financieel vlak te beoordelen;
 • Je beschikt over kennis van en ervaring met asset management en project risicomanagement;
 • Kennis van BIM is een pré;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwaliteitsborging in combinatie met verschillende contractvormen en je kan belangen en technische oplossingen goed doorgronden ten einde een juiste afweging te maken en hiervoor draagvlak te creëren binnen Asset Management en Service Provider;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, bent stressbestendig en bent een kei in samenwerken met verschillende disciplines en op verschillende niveaus;
 • Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht, beschikt over een scherpe oordeelsvorming en bent besluitvaardig;
 • Je bent een bruggenbouwer die kan schakelen tussen wat de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden en visa versa.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris (schaal 8/9 afhankelijk van opleiding en ervaring) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden - Cao TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats is Arnhem.

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan een vrouw.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

De Performance Unit AM is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AM stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AM knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AM is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AM opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AM de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AM eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Kelly van der Doelen,
Recruiter
+31 26 373 11 11

TenneT topwerkgever
TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.