Projectleider Construction

Aantal keer bekeken: 503 Aantal reacties: 5
 • Functiegroep: Techniek
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Projectleider Construction District PiCO bij TenneT?

Het district PiCO voert een groot tal van projecten in de 380kV backbone van TenneT uit.
Je rapporteert als Project Lead (PL) Construction aan de Overall Project Lead (OPL) die de dagelijkse leiding heeft over de diverse projecten binnen het District.

De PL Construction geeft leiding aan het realisatieteam en is verantwoordelijk voor de fysieke realisatie van de scope.
Het realisatieteam onderhoudt de relatie en contracten met leveranciers en aannemers en heeft de verantwoordelijkheid voor de bouwplaatsen, inclusief de SHE verantwoordelijkheid.
De PL Construction is, afhankelijk van de gekozen contractvorm met de opdrachtnemers,  verantwoordelijk voor de keten van aanbesteding, engineering, realisatie, testen, inbedrijf names.
Je hebt te maken met zowel UAV als UAV-GC contracten. Bij 'design & construct" contracten is de PL Construction ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van het ontwerp van de opdrachtnemers.
De PL Construction is verantwoordelijk voor het uitvoeringsdeel van het project met borging van processen, kwaliteit en as-built van de gewijzigde assets.

De PL Construction heeft, variërend van de scope, een team ter beschikking van onder andere contractmanagers, bouwleiders, inkopers, engineers, werkvoorbereiders, planners en (omgevings)adviseurs om de taken te realiseren.

Je activiteiten zijn onder andere:

 • Afhankelijk van het aanbod en soort projecten stuur je zelfstandig (deel)projecten aan;
 • (Mede) opstellen en afstemmen van (deel)projectplannen, -begrotingen, -planning, -resources inclusief nadere uitwerking van scope en risico´s samen met andere PL's, OPL en andere stakeholders;
 • Invullen van (deel)projectmanagement tijdens ontwerp, aanbesteding, realisatie en nazorg, inclusief het aansturen en begeleiden van projectteamleden en externe medewerkers;
 • Het (mede) oplossen van organisatorische en scope gerelateerde technisch specifieke problemen;
 • (Mede) beoordelen van projectaanvragen vanuit Assetmanagement op maak- en haalbaarheid;
 • Uitvoeren van marktverkenningen, voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen in samenwerking met de afdeling inkoop;
 • (Mede)verantwoordelijk voor SHE ontwerp- en uitvoeringsfase;
 • Coördineren en deels invullen van het contractmanagement;
 • Bespreken, beoordelen en accepteren van opleveringen van leveranciers en adviseurs;
 • Opstellen van beslisdocumenten, evaluaties en rapportages en zorgdragen voor kwaliteit, ARBO en milieuzaken;
 • Verzorgen van verantwoordingsrapportages aan de OPL/FPL;
 • Ondersteunen en/of coördineren en (deels) invullen van het omgevingsmanagement met diverse interne en externe stakeholders (bijvoorbeeld andere business units van TenneT, Regionale Netbeheerders, bevoegde gezagen, bedrijven en particulieren);
 • (Laten) opstellen en ondersteunen in Basis Ontwerpen met (planning) technische oplossingen op basis van TenneT standaard en project-specifieke eisen;
 • (Laten) opstellen en adviseren in technische uitgangspunten /oplossingen ter ondersteuning van (specifieke) omgeving en/of uitvoering gerelateerde zaken;
 • Vertegenwoordiging, waarborging ontwerp van richtlijnen en uitvoeringstechnieken voor hoogspanningsstations en verbindingen (zowel lijnen als kabel);
 • Borging en verwezenlijking van de vergunningsvoorwaarden;
 • Aansturing van de (bouw) aannemers;
 • Borging en naleving van de uitvoering van het ontwerp;
 • Managen van de bouwplaats en verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsregels op de bouwplaats in het bijzonder (SHE);
 • Borging van de kwaliteit en supervisie op de bouwplaats/bouwlocatie;
 • Kwaliteitscheck van de finale vergunningsdocumenten (in het bijzonder met betrekking tot efficiënte bouw en uitvoering);
 • Bewaking van de contractuele aspecten van het project (inclusief kwaliteit), uitvoering toetsing en acceptatie, waarnemingsproces;
 • Coördinator van de contractprocessen binnen het project en tussen het project en de inkoopafdeling  van TenneT, inclusief de behandeling van de afwijkingen en contractwijzigingen;
 • Inkoop van materiaal en diensten met betrekking tot de bouwfase en deelname in de contractonderhandelingen.

De volgende algemene aspecten zijn taken en verantwoordelijkheden van alle PL functies:

 • Adviseur en sparring partner voor de andere projectleden;
 • Beoordelaar / Waarnemer (primair voor de kwaliteitsprocessen van de leveranciers/ opdrachtnemers en verbonden producten);
 • Sturing, coördinatie en motivatie van het projectteam;
 • Voortgangsrapportage aan de OPL (en Financial Project Lead);
 • Afwijkingenrapportage aan de OPL en het nemen van actie op de afwijkingen;
 • Voorbereiden van de besluitvoorstellen en adviezen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een HBO+ / WO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar werkervaring.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring met het succesvol leiden van grote/complexe, (elektro)-technische en/of infrastructurele projecten met een E-component in technisch georiënteerde organisaties.
 • Ervaring in de energie-branche en met projecten met een Rijkscoördinatieregeling is een pré.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken volgens de richtlijnen van de Prince 2 systematiek. Je bent Prince2 Practitioner en/of IPMA-C gecertificeerd of vergelijkbaar gecertificeerd. Ervaring met het IPM model van RWS is een pré.
 • Je hebt (ruime) ervaring met verschillende contractvormen en werken met ondersteunende externe en interne diensten.
 • Aantoonbaar opgedane kennis en ervaring op het gebied van UAV-gc contracten. Systeemgerichte Contract Beheersing. System Engineering is een duidelijke pré.
 • Je hebt ervaring met projecten met verschillende (organisatorische) belangen en tegengestelde doelen.
 • Je hebt een helikopterview, om boven de materie uit te stijgen en waar nodig op detail bij te sturen.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van (project) teams (15 fte+) in een dynamische omgeving.
 • Je bent een verbinder waar nodig, en onafhankelijk waar mogelijk. We zoeken naar iemand met respectvolle coaching vaardigheden.
 • Je bent in staat om rust te brengen in een team en daarbij voldoende aandacht te hebben voor voortgang van het proces en resultaat bewust.
 • Je bent een professional, analytisch en altijd op zoek naar verbetering.
 • Je bent een teamplayer met daadkracht, communicatief vaardig, zorgvuldig en initiatiefrijk.
 • Je bent uitstekend in staat te anticiperen, prioriteren en voorspelbaarheid te creëren.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend en Engels goed in woord en geschrift.

Competenties:

 • Stimuleert anderen en vertoont daarbij voorbeeldgedrag in de directe werkomgeving;
 • om ambitieuze doelen te stellen en te realiseren;
 • om een goede afweging van aspecten door op van basis van criteria, feiten en eerdere

Ervaringen, conclusies te trekken;

 • tot voortgangsbewaking en ondersteuning in de voortgang te bewaken van meerdere of

complexe projecten/ activiteiten;

 • om zelfstandig acties te ondernemen.
 • Bouwt actief en duurzaam aan strategische stakeholderrelaties.
 • Houdt op eigen initiatief rekening met verschillen in belangen van verschillende organisatieonderdelen en onderlinge verhoudingen.
 • Geeft op eigen initiatief richting en sturing aan een team/groep op een manier die leidt tot optimale team- of groepsresultaten.
 • Onderneemt zelfstandig acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen anderen een plezier te doen.
 • Blijft effectief prestaties leveren onder hoge tijdsdruk, bij tegenspel, tegenslag en teleurstelling, mede door zelfstandig en op eigen initiatief prioriteiten te stellen.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris (schaal 9) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

e Performance Unit Grid Service Netherlands (GSN) zorgt ervoor dat het Nederlandse hoogspanningsnetwerk (transformatiestations, hoogspanningslijnen en -kabels), waarover marktpartijen elektriciteit kunnen transporteren, wordt onderhouden en verder uitgebreid.

De afdeling New Assets is onderdeel van GSN en is verantwoordelijk voor het voorspelbaar, veilig en kwalitatief (volgens de functionele specificaties van de Asset Manager) realiseren en amoveren van assets in de vorm van projecten en programma's.

New Assets bestaat uit drie regionale districten; Noord, West en Zuid, een landelijk opererend district, een district voor de aansluiting van duurzame energie en wordt momenteel uitgebreid met een nieuw district 'Projecten in Complexe Omgevingen' (PiCO).
De districten zijn resultaatverantwoordelijke 'dedicated' teams die de projecten binnen de gestelde kaders van tijd, geld en scope realiseren.
Het district PiCO voert omvangrijke, complexe projecten uit die zich kenmerken door specifieke aandacht voor omgeving en waar mogelijk het combineren van processen en werkzaamheden met andere projecten om zo doelmatig oplossingen in het bestaande hoogspanningsnet te realiseren.


Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Dieter van der Muren,
Recruiter
+31 26 373 11 94

TenneT topwerkgever
TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.