Project Manager Engineering ZWO

Aantal keer bekeken: 196 Aantal reacties: 5
 • Functiegroep: Projectleider/manager
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Projectmanager Engineering ZWO bij TenneT?

Het cluster ZW380 valt uiteen in twee scopedelen: Zuidwest West (de verbinding van Borssele naar Rilland, in de realisatiefase) en Zuidwest Oost (de verbinding van Rilland naar Tilburg, in de planfase). Voor Zuidwest West Oost rapporteer je als Project Manager Engineering aan de Overall Project Lead, die samen met de Financial Project Lead de regie voert over de diverse deelprojecten van ZuidWest Oost.

De Projectmanager Engineering geeft leiding aan het engineeringsteam en is verantwoordelijk voor de ontwerpfase van de scope inclusief SHE. Ook bij het opstellen van de vraag specificaties tbv van de vele te doorlopen tender procedures en in de uiteindelijke realisatie fase, speelt dit team een belangrijke rol. Het engineersteam integreert en stemt de ontwerpen af met de verschillende, technische, afdelingen waaronder System Operations, IT,  Asset management, Grid Services Maintenance & Preservation en Telecom.

De Projectmanager Engineering heeft, variërend van de scope ( verbindingen boven- en ondergronds ,stations en opstijgpunten) , een team ter beschikking van onder andere primaire -, secundaire -, civiel bouwkundige -,kabel-, en telecom engineers. Zo nodig met behulp van externe diensten.  Ondersteunend zijn contractmanagers, inkopers, adviseurs, werkvoorbereiders, planners en bouwleiders om de taken te realiseren.

Je activiteiten zijn onder andere:

 • Operationeel aansturen van de leadengineers en eventuele specialisten engineering en coördinatie  externe buro's. Span off control eigen team  circa 20   Fte.
 • Je bent in staat om meerdere (deel )projecten te coördineren en de juiste prioriteiten te stellen (program management).
 • (Mede) opstellen en afstemmen van (deel)projectplannen, -
 • Opzetten en monitoren van team resources inclusief nadere uitwerking van scope en risico´s tezamen met andere PL's, OPL en andere stakeholders;
 • Invullen van (deel)projectmanagement tijdens ontwerp, aanbesteding, realisatie en nazorg, inclusief het aansturen en begeleiden van projectteamleden en externe medewerkers;
 • Het (mede) oplossen van organisatorische en scope gerelateerde technisch specifieke problemen;
 • (Mede) beoordelen van projectaanvragen vanuit Assetmanagement en omgevingsmanagement op maak- en haalbaarheid;
 • Uitvoeren van marktverkenningen, voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen in samenwerking met de afdeling inkoop;
 • (Mede)verantwoordelijk voor SHE ontwerpfase;
 • Bespreken, beoordelen en accepteren van opleveringen van leveranciers en adviseurs;
 • Opstellen van beslisdocumenten, evaluaties en rapportages en zorgdragen voor kwaliteit, ARBO en milieuzaken;
 • Verzorgen van verantwoordingsrapportages aan de OPL/FPL;
 • (Laten) opstellen van Basis Ontwerpen met (planning) technische oplossingen op basis van TenneT standaard en project-specifieke eisen;
 • (Laten) opstellen en adviseren in technische uitgangspunten /oplossingen ter ondersteuning van (specifieke) omgeving en/of uitvoering gerelateerde zaken;
 • Vertegenwoordiging, waarborging ontwerp van richtlijnen en uitvoeringstechnieken voor hoogspannings stations en verbindingen (zowel lijnen als kabel);
 • Waarborgen van TenneT standaarden en gestandaardiseerde oplossingen;
 • Het (laten) keuren en beoordelen van technische studies en oplossingen van derden;
 • Het borgen  van scopemanagement
 • Borgen van de technische scope van het project,  inclusief afwijkingen;
 • Verantwoordelijk voor alle technische producten, naast het ontwerp ook alle bijbehorende as –built documentatie, garanties en handleidingen.

De volgende algemene aspecten zijn taken en verantwoordelijkheden van alle PL functies;

 • Adviseur en sparring partner voor de andere projectleden;
 • Beoordelaar / Waarnemer (primair voor de kwaliteitsprocessen van de leveranciers/ opdrachtnemers en verbonden producten);
 • Sturing, coördinatie en motivatie van het projectteam;
 • Voortgangsrapportage aan de OPL (en Financial Project Lead);
 • Afwijkingenrapportage aan de OPL en het nemen van actie op de afwijkingen;
 • Voorbereiden van de besluitvoorstellen en adviezen.

Wat verwachten we van jou?

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een HBO+ / WO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar werkervaring.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring met het succesvol leiden van grote/complexe, (elektro)-technische en/of infrastructurele projecten met een E-component in technisch georiënteerde organisaties.
 • Ervaring in de energie-branche en met projecten met een Rijkscoördinatieregeling is een pré.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken volgens de richtlijnen van de Prince 2 systematiek. Je bent Prince2 Practitioner en/of IPMA-C gecertificeerd of vergelijkbaar gecertificeerd. Ervaring met het IPM model van RWS is een pré.
 • Je hebt (ruime) ervaring met verschillende contractvormen en werken met ondersteunende externe en interne diensten.
 • Aantoonbaar opgedane kennis en ervaring op het gebied van UAV-gc contracten. Systeemgerichte Contract Beheersing. System Engineering is een duidelijke pré.
 • Je hebt ervaring met projecten met verschillende (organisatorische) belangen en tegengestelde doelen.
 • Je hebt een helikopterview, om boven de materie uit te stijgen en waar nodig op detail bij te sturen.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van (project) teams (15 fte+) in een dynamische omgeving.
 • Je bent een verbinder waar nodig, en onafhankelijk waar mogelijk. We zoeken naar iemand met respectvolle coaching vaardigheden.
 • Je bent in staat om rust te brengen in een team en daarbij voldoende aandacht te hebben voor voortgang van het proces en resultaat bewust.
 • Je bent een professional, analytisch en altijd op zoek naar verbetering.
 • Je bent een teamplayer met daadkracht, communicatief vaardig, zorgvuldig en initiatiefrijk.
 • Je bent uitstekend in staat te anticiperen, prioriteren en voorspelbaarheid te creëren.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend en Engels goed in woord en geschrift.
 • Belangrijke competenties die TenneT zoekt in een succesvol Projectleider zijn o.a.; analytisch vermogen, leiderschap, resultaatgerichtheid en samenwerken.
 • Andere kernwoorden zijn: Eigenaarschap, anticiperen, prioriteren en voorspelbaarheid.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris (Hay schaal 19) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.
Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further. De (tijdelijke) Performance Unit Large Projects (PU LP) is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van vier grote clusters van projecten: Randstad 380 kV, ZuidWest 380 kV, NoordWest 380 kV. De performance unit krijgt de opdrachten hiervoor van de Project Stuur Groep en zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten. In overleg met de stakeholders (waaronder de afdeling Asset Management en het Ministerie van Economische Zaken) verzorgt de Performance Unit met dedicated teams haar taken binnen tijd, geld, scope, kwaliteit, informatie en organisatie. Voor een aantal kernfuncties ontwikkelen we een intern en praktijk gericht opleidingstraject, projectmanagement is een van die kernfuncties.

Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Daarbij wordt het cluster afgerekend op de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie, risico's en organisatie. Om ons projectmanagement voor nu en voor toekomstige projecten steviger binnen de organisatie te verankeren zoeken wij naar een Project Manager Engineering ZWO.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Dieter van der Muren,
Recruiter
+31 26 373 11 94

TenneT topwerkgever
TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.