Overall Project Lead Beter Benutten Large Projects

Aantal keer bekeken: 803 Aantal reacties: 2
 • Functiegroep: Projectleider/manager
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Overall Project Lead Beter Benutten Large Projects bij TenneT?

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, aanbesteden en realiseren van alle projecten binnen het cluster Beter Benutten, op basis van richtlijnen en kaders van TenneT, teneinde op optimale wijze aan de eisen van de Asset Manager en Asset Owner te voldoen zodat een effectieve overdracht naar de beheersorganisatie kan plaatsvinden.

Als Overall Project Lead rapporteer je de voortgang van je projecten aan de Project Steering Group, waarbij je hiërarchisch rapporteert aan de Associate Director Large Projects NL. Je werkt binnen het cluster nauw samen met de Financial Project Lead (FPL), waarbij je een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt om de projecten te managen en het 'dedicated' project team aan te sturen.

Je belangrijkste werkzaamheden:

 • Je bent hiërarchisch leidinggevende voor circa  20 tot 30 (interne en externe) medewerkers en tevens ben je functioneel en operationeel verantwoordelijk voor de medewerkers in het cluster die vanuit andere afdelingen binnen TenneT gedetacheerd zijn.
 • Je hebt binnen het cluster meerdere projecten onder beheer met een totale waarde van meer dan € 300 miljoen per jaar; deze projecten zijn belangrijk voor het imago van TenneT,; staan in de belangstelling van de (landelijke) politiek en zijn essentieel voor het in stand houden van de energievoorzieningen in het bestaande net en interconnecties met (buitenlandse) TSO's, DCO's en BSO's.
 • Je stemt af met collega District -en Clustermanagers, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van projectrealisatie, zodat de projecten optimaal gerealiseerd kunnen worden met minimale verstoringen aan het net.
 • Je stemt de (geplande) project werkzaamheden af met de afdelingen SON (VNB's) en AMN.
 • Je stemt intern af voor wat betreft de te realiseren voorbereidingen in het kader van de doelmatigheidsbeoordeling
 • Je bent verantwoordelijk voor het managen van de relatie met externe stakeholders (oa. Ministeries, Provincies, Gemeenten, Hoogheemraadschappen en de ACM) en andere partijen (o.a. Contractors) en interne stakeholders en je stemt inhoudelijke issues rakend aan de realisatie van het eigen projectportfolio af, op dusdanige wijze dat de belangen van TenneT op de korte en lange termijn optimaal behartigd worden
 • Je cluster wordt waar nodig ondersteund door andere interne afdelingen waaronder PMO (Planning en Risicomanagement), PCC (Finance & Control), PRC (Procurement en Contractmanagement), AMN (Technologen) en onderdelen binnen GSN (Maintenance & Preservation en Telecom).
 • Je rapporteert over de voortgang op het gebied van de realisatie van het projectportfolio binnen het cluster alsook over projectrisico's op transparante en eenduidige wijze en op basis van vooraf gestelde kaders op het gebied van SHE, tijd, geld, scope, risico's en kwaliteit en op afgesproken wijze richting de PSG.
 • Je bent verantwoordelijk voor de overdracht van afgeronde projecten binnen het cluster naar Beheer & Instandhouding (B&I) in lijn met vooraf gedefinieerde functionele en/of technische specificaties, zodat nieuwe gerealiseerde assets veilig en optimaal in beheer genomen kunnen worden.
 • Je draagt actief bij aan de veiligheidscultuur in jouw 'omgeving' door het tonen van voorbeeldgedrag; je creëert een omgeving waarin medewerkers en contractpartijen aantoonbaar veilig hun werkzaamheden verrichten.

Wat mag je verwachten van je collega FPL:

 • FPL is verantwoordelijk voor het financieel management (controlling & accounting), risk management, claim management en contract management; hierbij heeft de FPL een uitvoerende rol voor wat betreft de controlling taken en een coördinerende/sturende rol op de andere gebieden, in nauwe samenwerking met de medewerkers die deze taken uitvoeren en de afdelingen die functioneel verantwoordelijk zijn voor deze functies (Projectadministratie, Project risk management en Procurement).
 • Samen met de OPL zal de FPL  het project leiden en het periodiek verantwoording afleggen over het project aan de PSG.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau vereist aangevuld met ruime relevante werkervaring
 • Je bent in het bezit van een diploma/certificering op het gebied van Projectmanagement
 • Je bent in het bezit van een VCA-VOL
 • Je hebt zowel technisch als bedrijfskundig inzicht en je hebt ruime ervaring opgedaan met projectmanagement en in  complexe  infrastructurele projecten (voorbereiding t/m de realisatie)
 • Meerjarige ervaring met en kennis van het transportnetwerk van TenneT is benodigd
 • Je hebt ervaring in het politieke en bestuurlijke krachtenveld en je bent in staat daarbij te schakelen tussen verschillende niveaus op bestuurlijk en ambtelijk niveau
 • Je hebt ruime ervaring met het leidinggeven aan professionals; je bent een people manager en je weet de optimale combinatie te creëren tussen de kwaliteiten van de individuele medewerker en de organisatie
 • Je bent resultaatgericht en een volwassen gesprekspartner op alle niveaus
 • Je bent goed in plannen, organiseren, kostenbewust handelen en het overzicht houden in complexe situaties
 • Je beschikt over situationeel leiderschap, waarbij jij een voorbeeldrol hebt naar de rest van de organisatie en in het bijzonder naar de teamleden in jouw cluster. Je bent stimulerend en coachend naar je mensen toe en draagt bij aan de verdere empowerment van je teamleden. Je kan aantonen dat je beschikt over courage, ownership en connecting als primair onderdelen van je leiderschap
 • Je bent in staat om een goede samenwerkingsrelatie met contractors te realiseren waarin professioneel opdrachtgeverschap vanuit TenneT key is.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een uitstekend salaris (inschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties) met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen onze eigen CAO TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats is Arnhem. Sluitingsdatum van deze vacature is 7 juni 2020.

Een assessment op leadership is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Waar kom je te werken?

Met ruim 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee en zo’n 5.000 medewerkers behoort TenneT tot de grootste elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze allerhoogste prioriteit is een veilige en ononderbroken elektriciteitsvoorziening voor onze 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Met stip op twee staat het mogelijk maken van de energietransitie en de verdere integratie van de Noordwest-Europese energiemarkt. TenneT staat bekend om de innovatieve projecten waarmee we onze missie in de praktijk brengen: taking power further. TenneT is gecertificeerd Top Employer, wat inhoudt dat we ons aantoonbaar inzetten om de beste werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

De Performance Unit Large Projects is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van grote onshore projecten, welke zijn verdeeld in verschillende clusters: Randstad 380 kV, ZuidWestWest 380 kV, ZuidWestOost 380kV én NoordWest 380 kV. Per 1 juli aanstaande valt ook het bestaande cluster Beter Benutten onder Large Projects NL. Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Dit gaat in nauw overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Daarbij wordt het cluster afgerekend op de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Het cluster 'Beter Benutten' houdt zich komend decennia bezig met infrastructurele capaciteits-projecten van bestaande 380kV lijnverbindingen in hart van het hoogspanningsnet van Nederland. Voor cluster 'Beter Benutten' zijn we op zoek naar een Overall Project Lead (OPL) Large Projects.Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Dieter van der Muren,
Recruiter
+31 26 373 11 94