Netstrateeg

Aantal keer bekeken: 228 Aantal reacties: 2
 • Functiegroep: Techniek
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Netstrateeg bij TenneT?

Als netstrateeg reken je aan het elektriciteitsnet in termen van vermogensstromen, kortsluitingen of andere elektrotechnische verschijnselen. Op basis van deze studieresultaten, identificeer je knelpunten in de infrastructuur, en doe je voorstellen voor mitigerende maatregelen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van investeringsvoorstellen die in overeenstemming zijn met de bedrijfswaarden en doelstellingen van TenneT, en je bent het eerste aanspreekpunt voor de net-technische haalbaarheid voor klantaansluitingen. Daarnaast geef je net-strategische adviezen op verschillende niveaus binnen de organisatie en draag je bij aan de ontwikkeling van de afdeling als hét kenniscentrum op net-technisch vlak.

 • Je draagt bij aan het formuleren van een lange termijn visie teneinde een toekomstvaste infrastructuur te borgen, je bewaakt het samenhangend stelsel van visie, beleid, uitgangspunten en randvoorwaarden en je draagt zorg voor een consistentie uitvoering hiervan binnen de ontwikkeling van de infrastructuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor het overzicht van de huidige en toekomstige netwerkprestaties aan de hand van vermogensstroom-, en kortsluitberekeningen;
 • Je bent in staat elektrotechnische studies uit te voeren of uit te laten voeren en de resultaten hiervan te vertalen naar knelpunten in de infrastructuur;
 • Je analyseert mogelijke aanpassingen in het net, definieert oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten en geeft daarmee een bijdrage aan het tweejaarlijks te publiceren Investeringsplan;
 • Je bent in staat om oplossingsrichtingen te vertalen naar een investeringsvoorstel, waarbij de nut en de noodzaak van de oplossing wordt beargumenteerd, binnen de kaders van de Asset Owner en bestaand beleid, uitgangspunten en randvoorwaarden, teneinde de juiste inzichten te bieden aan de Investment Board voor besluitvorming en de kaders te definiëren voor de engineeringsfase;
 • Je hebt een coachende rol richting de netstrategen;
 • Je vertegenwoordigt TenneT in nationale en/of internationale werk- en kennisgroepen;
 • Je draagt bij het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling.

De Netstrateeg rapporteert aan de Teammanager Grid Development.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over HBO+ of WO werk- en denkniveau richting elektrotechniek;
 • Je hebt bewezen kennis van het elektriciteitsvoorzieningssysteem en je hebt ervaring met het uitvoeren van netstudies, haalbaarheidsstudies en technisch financiële optimalisatie;
 • Je hebt voldoende systeemkennis om oplossingen voor knelpunten op alle relevante niveaus te kunnen beoordelen;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met asset management en risicomanagement;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent een kei in het beschikbaar krijgen van de benodigde informatie en maakt gebruik van de kennis van anderen;
 • Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht, beschikt over een scherpe oordeelsvorming, kunt onderhandelen en bent een teamspeler;
 • Je hebt ervaring in het coachen van zelfstandig opererende professionals, en bent een bruggenbouwer die kan schakelen tussen wat de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden en visa versa.

Wat kun je verwachten?

TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor je balans werk/privé. Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao TSO. Deze functie is ingedeeld in schaal 8 (€ 3.036 - € 6.233 bruto per maand), waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring en competenties.

Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Standplaats voor deze functie is Arnhem.

Waar kom je te werken?

Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee en zo’n 4.000 medewerkers behoort TenneT tot de grootste elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze allerhoogste prioriteit is een veilige en ononderbroken elektriciteitsvoorziening voor onze 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Met stip op twee staat het mogelijk maken van de energietransitie en de verdere integratie van de Noordwest-Europese energiemarkt. TenneT staat bekend om de innovatieve projecten waarmee we onze missie in de praktijk brengen: taking power further. TenneT is gecertificeerd Top Employer, wat inhoudt dat we ons aantoonbaar inzetten om de beste werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

De Performance Unit AM is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AM stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AM knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AM is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AM opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AM de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AM eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.

De afdelingen Grid Development and Strategy en Asset Strategy zorgen onder meer voor een continu inzicht in alle netwerk-gerelateerde risico's en knelpunten. Tevens dragen deze afdelingen bij aan het Investeringsplan en zijn zij verantwoordelijk voor het op strategisch niveau inpassen van assets, de kaders voor de ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening en tenslotte de technische eisen en inhoudelijke toetsing ten aanzien van de opgeleverde activiteiten, waarmee acceptatie geborgd wordt. Grid Development and Strategy is hierin specifiek verantwoordelijk voor het beleid en de maatregelen ten behoeve van de systeemintegriteit.Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Gert Ketel,

+31 26 373 34 01

TenneT topwerkgever
TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.