(Lead) Engineer Veldvervanging

Aantal keer bekeken: 199 Aantal reacties: 0
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als (Lead) Engineer Veldvervanging bij TenneT?

De Lead engineer bij Tennet vormt het technisch geweten van het projectteam en is van start tot en met de oplevering verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van de te realiseren infrastructuur. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Stelt engineeringproducten op en/of laat engineeringproducten opstellen conform scope en gestelde randvoorwaarden binnen het project en zorgt voor afstemming van de technische raakvlakken;
 • Maakt gebruikt van technische standaarden en bouwstenen, signaleert en registreert aanpassingen op technische- en/of organisatorische- en/of veiligheidsaspecten;
 • Signaleert en analyseert projectissues en scopewijzigingen, adviseert en/of beslist over technische alternatieven;
 • Zorgt voor de uitgave en borging van technische documentatie ten behoeve van aanbestedingen en projecten, reviewt technische documentatie van derden, inclusief beoordelingen van offertes en bewaakt de compliance van het project;
 • Is aanspreekpunt voor technische vraagstukken en adviseert gevraagd en ongevraagd diverse stakeholders wat betreft engineering;
 • Zorgt voor borging van lessons learned met betrekking tot het engineeringdeel;
 • Coördineert de engineeringswerkzaamheden binnen projecten;
 • Is desgevraagd (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het urenbudget, voortgangsbewaking en het tijdig signaleren van afwijkingen in het technische werkpakket (inclusief GOKIT factoren: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd) en stuurt daarop;
 • Is in samenwerking met projectleider verantwoordelijk voor as built weergave en ontsluiting van de documentatie van de geengineerde eindproducten.

Lead engineer Stationsvervanging
De Lead Engineer in het programma Stationsvervanging is eindverantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke kwaliteit van het definitieve, standaard ontwerp dat geschikt is om op grote schaal te worden gebouwd in de geplande doorlooptijd. De Lead Engineer adviseert en ondersteunt de Technisch Manager en werkt hierbij inhoudelijk samen met een klein multidisciplinair team van uitvoerende engineers op het gebied van primaire, secundaire, tertiaire en civiele techniek. De Lead Engineer borgt de integraliteit van het ontwerp en zorgt ervoor dat deze voldoet aan de (technische) eisen vanuit de programmadoelstellingen, geldende standaarden en wet- en regelgeving. Er wordt vooral een grote bijdrage verwacht in de voorbereidende fase.

In de voorbereidende fase dient de Lead Engineer onder meer:

 • Ontwerpkeuzen te maken ten aanzien van het standaard ontwerp en door marktpartijen voorgestelde (stations specifieke) ontwerpoplossingen te toetsen op doelmatigheid en maakbaarheid
 • Samen met het engineeringteam van Stationsvervanging de interne organisatie van Tennet te faciliteren bij voorbereidingen die getroffen dienen te worden voor (automatisch) testen van het nieuwe systeem en het beheren en onderhouden daarvan
 • Input te leveren voor aanbestedingsdocumenten voor de grote uitrol. Hierbij valt te denken aan eisen voor stations inpassingsontwerpen en voor de realisatie van de stations
 • Ombouwscenario's te toetsen op haalbaarheid en realiseerbaarheid

In de grote uitrol dient de Lead Engineer onder meer:

 • Voorbereidende stations specifieke plannen, zoals ombouwplannen, te toetsen op basis van standaard ombouwscenario's
 • Uitvoeringsontwerpen en verificatierapporten van opdrachtnemers te toetsen op kwaliteit en maakbaarheid
 • As-built pakketten te beoordelen en te accepteren bij oplevering van een station

Wat verwachten we van jou?

De Lead Engineer dient te beschikken over ruime expertise en ervaring met hoogspanningsstations en de daarbij horende primaire en secundaire ontwerpen. Gezien de verwachte complexiteit van met name de secundaire werkzaamheden, waar ook de ontvlechting van de Regionale Netbeheerders (RNB's) een onderdeel van is, is gedegen kennis en ervaring met secundaire engineering  een vereiste. Daarnaast dient de Lead Engineer minimaal te beschikken over:

 • Een HBO+ werk- en denkniveau
 • Een vooropleiding HBO / WO Energietechniek of gelijkwaardig
 • Minimaal 10 jaar ervaring als lead engineer met het ontwerpen van primaire en secundaire (beveiligings- en besturings) installaties van hoogspanningsstations (110kV en hoger)
 • Kennis en ervaring met projecten rondom renovatie van secundaire systemen (ontvlechting van de regionale netbeheerders)  is een pré
 • Kennis en ervaring met het werken in een Building Information Modelling (BIM) omgeving is een pré
 • Kennis van (nationale, internationale) normen en regelgeving en standaarden met betrekking tot (het ontwerpen van) hoogspanningsstations (IEC, NEN-EN) alsook de standaarden van Tennet (SPE's, PVE's en bouwstenen)
 • Kennis en ervaring met de IEC61850 standaard voor communicatie van secundaire stationsapparatuur is een vereiste
 • Kennis van en ervaring met test- en acceptatieprocedures ten behoeve van FAT, SAT, (ISIT) en inbedrijfname van hoogspanningsinstallaties
 • Kennis van en ervaring met het maken van ontwerpoplossingen op basis van onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kosten (Life Cycle Costing) analyses
 • De vaardigheid om gestructureerd te werken volgens de principes van Systems Engineering (SE) en de daarbij horende methoden voor verificatie en validatie
 • Ervaring met Tennet projecten en is bekend met de wijze waarop Tennet ontwerpen toetst en accepteert
 • Is creatief, kan en durft oplossingen te bedenken buiten de gebaande paden
 • Is een goede teamspeler en communiceert helder
 • Beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal mondeling en schriftelijk

Wat kun je verwachten?

TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor je balans werk/privé. Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao TSO. Deze functie is ingedeeld in schaal 9, waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring en competenties.

Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Sluitingsdatum is 8 januari.

Waar kom je te werken?

Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee en zo’n 4.000 medewerkers behoort TenneT tot de grootste elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze allerhoogste prioriteit is een veilige en ononderbroken elektriciteitsvoorziening voor onze 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland. Met stip op twee staat het mogelijk maken van de energietransitie en de verdere integratie van de Noordwest-Europese energiemarkt. TenneT staat bekend om de innovatieve projecten waarmee we onze missie in de praktijk brengen: taking power further. TenneT is gecertificeerd Top Employer, wat inhoudt dat we ons aantoonbaar inzetten om de beste werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.

Het hoogspanningsnet van Tennet is onderhevig aan veroudering en dient gereed gemaakt te worden voor de nieuwe uitdagingen van de energietransitie. Hiertoe heeft Tennet besloten om op een niet-conventionele manier de vervanging van verouderde installaties op hoogspanningsstations te versnellen. Het programma Stationsvervanging) betreft het op grote schaal uitrollen van een modulair ontwerp voor 110kV en 150kV stations dat in een eerdere Proof of Concept (PoC) fase tot stand is gekomen. In deze uitrol diente een optimale keuze gemaakt te worden uit (delen van) meerdere PoC ontwerpen om daarmee vervolgens 145 verouderde stations in een relatief hoog tempo om te bouwen in een doorlooptijd van 10 jaar. Om deze grote uitdaging te kunnen realiseren dienen de PoC ontwerpen geüniformeerd en gereed gemaakt te worden voor de grootschalige uitrol. Daarna dienen deze steeds verder geoptimaliseerd te worden op basis van de ervaringen vanuit de realisatie van de PoC stations. In de grootschalige uitrol dienen stationsspecifieke inpassingsontwerpen te worden gemaakt, het uitvoeringsteam te worden begeleid en de as-built dossiers van de opdrachtnemer(s) te worden getoetst en geaccepteerd. Hiervoor is het team van Stationsvervanging op zoek naar een ervaren Lead Engineer.


Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Dieter van der Muren,
Recruiter
+31 26 373 11 94

TenneT topwerkgever
TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.