• Cover

Afstudeeropdracht Net op zee

Aantal keer bekeken: 4811Aantal reacties: 12
  • Functiegroep: Techniek
  • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
  • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
  • Werkweek: 40
Wat doe je als Afstudeeropdracht Net op zee bij TenneT?

De aanleg van een net op zee gaat, binnen de door de vergunningverlener gestelde eisen, gepaard met natuurverstorende activiteiten. Als verantwoordelijke partij voor de ontwikkeling van het net op zee en gezien de mogelijke omvang van toekomstige ontwikkelingen op zee, is TenneT op zoek naar manieren om deze natuurverstoring proactief te beperken gedurende de operationele fase van de infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaatsing van kunstriffen; wellicht een kans voor natuurversterking in plaats van natuurverstoring. Als netbeheerder op zee wil TenneT natuurbescherming en natuurversterking in haar netontwikkeling verankeren. Intern kan zo nauwer aangesloten worden bij het Corporate Sustainability Initiative.

Doel van de afstudeeropdracht is om een concrete pilot uit te werken. De pilot moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben, passende binnen de kaders van de projecten van Net op zee (o.a. qua tijd en budget).

Tot de werkzaamheden behoren:

  • Inventariseren van alternatieven en toepassingen door TenneT dusver
  • Analyseren van de toepasbaarheid binnen de komende projecten van Net op zee; inclusief het opstellen van een risicoanalyse;
  • Opstellen plan van aanpak voor implementatie van natuurversterkende maatregelen binnen het programma Net op Zee+
  • Afstemming zoeken met interne en externe belanghebbenden.

Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de opdracht worden uitgebreid met een integrale beschouwing van de duurzaamheidscomponent binnen de projecten van het net op zee, op korte en lange termijn: in hoeverre speelt duurzaamheid een rol in het projectmanagement; welke verbetermogelijkheden zijn er?

+Meer lezen
Wil je meer informatie?Neem contact op met:
Maartje van Gelder,
Adviseur
+31 6 46 41 66 51
Taking power furtherTenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, meer dan 3.000 medewerkers en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. 
Vacaturenieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van de meest recente vacatures bij TenneT? Schrijf je dan in voor onze vacaturenieuwsbrief. We hebben vacatures op wo-, hbo- en mbo-niveau. Je kunt zelf aangeven of je alle vacatures wilt ontvangen of vacatures van specifieke functies. Meld je hier aan voor de vacaturenieuwsbrief.

Meld je aan