Adviseur Energie Certificering

Aantal keer bekeken: 657 Aantal reacties: 5
 • Functiegroep: Overig
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Adviseur Energie Certificering bij TenneT?

Als adviseur energie certificering volg je de met de energietransitie gepaard gaande technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en adviseer je het CertiQ Management Team over de wijze waarop CertiQ hier met haar processen en dienstverlening op kan inspelen.

Zo weet je de vertaalslag te maken tussen ontwikkelingen als bijv. Carbon Capture and Storage (CCS), Power to Gas, Energieconversie, een SDE++ regeling gericht op CO2 reductie en de groei van het aantal warmtenetten enerzijds en de ideale vormgeving van de GvO/CvO-regeling en dienstverlening, processen en systemen van CertiQ anderzijds.

Wanneer je adviezen worden overgenomen ben je als projectmanager in staat om deze ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren. Je leidt of neemt deel aan projectteams met collega's en externe partijen als bijvoorbeeld energieproducenten, meetbedrijven, netbeheerders, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoerder SDE+ regeling), het ministerie van EZK, Energie Nederland of producenten.

Je werkt intensief samen met de beleidsmedewerker, externe relatiemanager en teammanager operations. Samen met de beleidsmedewerker adviseer je het CertiQ MT respectievelijk het ministerie van EZK over de aanpassing van de aan energiecertificering gerelateerde wet- en regelgeving op technologische ontwikkelingen.

Je bewerkstelligt dat de technisch georiënteerde passages in de wet- en regelgeving rondom certificering correct zijn en eenduidig worden geïnterpreteerd door beleidsmakers, CertiQ-team, klanten en andere belanghebbenden. Je krijgt dit voor elkaar door een proactieve, pragmatische en resultaatgerichte aanpak en omdat mensen het plezierig vinden om met je samen te werken. Je bent in staat op een eenvoudige en begrijpelijke wijze je doelen te communiceren en realiseren.

In voorkomende gevallen beantwoord je techniek- en certificering gerelateerde vragen van collega's of klanten en andere externe stakeholders of informeer je hen over relevante technologische ontwikkelingen. Bij procesoptimalisaties en verdergaande automatisering van het certificeringsproces adviseer je vanuit je kennis van energietechniek over de impact en risico's van voorliggende keuzes op de betrouwbaarheid van de certificering. Je borgt de betrouwbaarheid van energiecertificering vanuit technisch perspectief.

CertiQ staat open voor je ideeën en initiatieven en het leiden van projecten of activiteiten die mogelijk buiten je functieprofiel vallen, maar aansluiten op je persoonlijke loopbaan ambities en kwaliteiten en bijdragen aan de realisatie van de CertiQ missie en strategie. Je rapporteert aan de senior manager CertiQ

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je borgt de technische aspecten van de betrouwbaarheid van de energiecertificering door CertiQ;
 • Je monitort de voor energiecertificering mogelijk relevante technologische ontwikkelingen en informeert de relevante stakeholders binnen en buiten CertiQ tijdig, begrijpelijk en to the point;
 • Je adviseert op welke wijze de CertiQ dienstverlening en processen maar ook de wettelijke regelingen hierop adequaat en state of the art kunnen inspelen;
 • Je zoekt actief input en feedback van collega's en externe stakeholders en benut deze voor optimalisatie van kwaliteit, draagvlak en realiseerbaarheid van je adviezen;
 • Je realiseert pilot- en implementatieprojecten met interne en externe deelnemers;
 • Je bewerkstelligt éénduidige interpretatie en toepassing van de technisch georiënteerde passages in de wettelijke regelingen rondom energiecertificering bij het CertiQ team en externe stakeholders;
 • Je beantwoordt meer complexe energietechniek en -certificering gerelateerde vragen van collega's en externe partijen;
 • Je draagt actief bij aan de ontwikkeling en realisatie van de CertiQ missie en strategie en de performance en reputatie van de CertiQ organisatie.

Wat verwachten we van jou?

Gewenste competenties en vaardigheden:

 • Je bent analytisch sterk en omgevingsbewust. Het vertalen van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen naar de certificeringsactiviteiten van CertiQ en wettelijke regelingen gaat je goed af;
 • Je werkt transparant, fact based en communiceert helder over de overwegingen die aan je activiteiten en adviezen ten grondslag liggen (oordeelsvorming);
 • Collega's en externe stakeholders werken graag met je samen en zetten zich in om de door (of met) jou geformuleerde resultaten te bereiken (resultaatgericht, samenwerking)
 • Je vraagt en geeft directe en heldere feedback, zowel positief als kritisch en gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg;
 • Je bent proactief, creatief en veerkrachtig, escaleert tijdig en komt met alternatieven in geval van risico's of tegenslag;
 • Je bent onderzoekend en leergierig, gericht op continue verbetering, en draagt graag bij aan een goede performance en reputatie van CertiQ.

Je hebt minimaal:

 • Een afgeronde WO opleiding in relevante discipline;
 • Aantoonbare aanleg voor of ervaring met advieswerk, projectmanagement en communicatie;
 • Affiniteit met wet- en regelgeving, optimalisatie van werkprocessen en IT systemen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels;
 • Verbondenheid met de missie en visie van CertiQ, betrokkenheid bij de energietransitie.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO NWb. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem

Waar kom je te werken?

CertiQ B.V. certificeert energie. Bij de keuze van een energieleverancier hechten particulieren en bedrijven steeds meer waarde aan de oorsprong van energie. De door CertiQ uitgegeven Garanties van Oorsprong (GvO's) voor hernieuwbare energie uit zon, water, wind en biomassa en Disclosure Certificaten voor energie uit fossiele bronnen, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie uit een bepaalde bron is opgewekt.


Betrouwbaarheid en transparantie rondom uitgifte en afboeking van certificaten zijn voor alle partijen die te maken hebben met certificaten cruciaal. De Garanties van Oorsprong vormen de grondslag voor de uitbetaling van SDE+ subsidies door RVO (circa 1,5 miljard Euro per jaar) en spelen, via PPA's (Power Purchase Agreements), een belangrijke rol bij de investeringen in nieuwe productie-installaties voor hernieuwbare energie. Alle transacties met certificaten, van uitgifte tot afboeking, import en export, worden geregistreerd in het elektronisch certificatenregister MyCertiQ.


CertiQ heeft voor de periode 2018-2022 een ambitieuze strategie geformuleerd, waaronder certificering van decentraal opgewekte energie, geautomatiseerde verwerking van biomassa- en warmte-meetrapporten, vermelding van installatie specifieke, lifecycle-based CO2-emissies op certificaten en real time certificering. De strategic IT-roadmap geeft aan hoe de strategische doelstellingen met behulp van IT gerealiseerd kunnen worden. Strategie en IT-roadmap hebben beide een innovatief karakter. Op IT-gebied is CertiQ, bijvoorbeeld, de inzet van blockchain aan het onderzoeken en in de praktijk aan het testen. De ontwikkeling van het CertiQ team is gericht op resultaatgericht handelen, vanuit het perspectief van de klant en met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.


Met de uitvoering van de door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgestelde GvO-regeling, draagt CertiQ bij aan transparantie en vertrouwen in de (Europese) markt voor energie. CertiQ is lid van de Europese Association of Issuing Bodies, en voldoet aan de eisen van de European Energy Certification Standard. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn daardoor verhandelbaar binnen Europa.


CertiQ is een 100% dochter van TenneT TSO B.V., medewerkers van CertiQ zijn in dienst van TenneT. TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteits-transporteurs van Europa. De focus van TenneT is gericht op betaalbare leveringszekerheid, de ontwikkeling van een goed werkende Noordwest-Europese energiemarkt en de integratie van duurzame energie.


De ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering, de daaraan gerelateerde wijzigingen in wet- en (subsidie)regelgeving en de technologische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de energietransitie, vragen om voortdurende aanpassingen in de dienstverlening en werkwijze van energie-certificeerder CertiQ, die het creëren van transparantie en vertrouwen in de markt voor energie als missie heeft. Om die reden is CertiQ op zoek naar een adviseur energie certificering (fulltime 1 fte, Arnhem)

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Jeanny Marugg,
Recruiter
+31 26 373 29 10

Meer vacatures
  TenneT topwerkgever
  TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.