Lead Licensing

 • Regio / Standplaats: Arnhem
 • Vacaturenummer: 9340

Jouw nieuwe werkplek

De functie Lead Licensing valt binnen de business unit Large Projects Netherlands (LPN). Je formele standplaats voor deze functie het TenneT hoofdkantoor wat staat in een prachtige bosrijke omgeving in Arhem waar je gemiddeld 1 a 2 dagen dag per week zal zijn. De overige dagen zal je deels vanuit huis werken en deels geconcentreerd binnen de Area waar je werkzaam bent te vinden zijn.

Onze uitdaging

LPN is opgedeeld in 4 Areas, te weten Midden, West, Zuid en Noord. Hiervoor zoeken wij een coachend leider (4x) met ruime ervaring in de planologische en voorbereidende fase van projecten, intensieve participatietrajecten en bij voorkeur ervaring met de nieuwe omgevingswet.

Wij zijn verantwoordelijk voor de grote onshore (nieuwbouw)projecten in Nederland. Onze projectportfolio van zal de komende jaren verdrievoudigen. Om onze projecten tijdig, binnen budget, in verbinding met anderen en met excellente kwaliteit te realiseren, ben je samen met je TenneT collega's hard aan het werk om het huidige elektriciteitsnet aan te passen zodat we voorbereid zijn op alle veranderingen. De aanpassingen zijn onder andere nodig in het landelijke 380 kV-elektriciteitstransportnet. Dit net zorgt ervoor dat elektriciteit er altijd is voor iedereen in Nederland.

Door de aanpassingen en uitbreidingen kunnen we het bestaande elektriciteitsnet beter benutten, en dat is nu precies waar we jou voor nodig hebben!

Jouw bijdrage aan TenneT

Als Lead Licensing ben je integraal verantwoordelijk voor de planologische en voorbereidende fasen van onze projecten.

Je valt hiërarchisch onder de Head van de Area en maakt deel uit van het managementteam van de betreffende Area. Je geeft hiërarchisch en functioneel leiding aan het Licensing team en bent verantwoordelijk voor de totale voorbereidende fase van de scope (van initiatie tot aanbesteding) van de verschillende projecten. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Projectlead Engineering. Je stuurt de Projectleads Licensing aan die zich met hun kernteams van specialisten bezig houden met alle werkpakketten op het gebied van planologie, vergunningen, communicatie, omgevingsmanagement, grondzaken en voorbereiding van aanbesteding. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het inzetten van resources en eindverantwoordelijk voor een goede (planologische) inpassing / voorbereiding van de verbinding. Je zorgt daarbij voor draagvlak bij de verschillende stakeholders en het op juiste wijze doorlopen van de benodigde planologische en voorbereidende processen.

Je belangrijkste werkzaamheden onder elkaar:

 • Als Lead empower, inspireer en creëer kansen voor groei van je teamleden door duidelijk richting te geven, te coachen en te ondersteunen om optimale prestaties te leveren en uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen.
 • Als lid van het MT van de Area draag je bij aan het veranderingsproces naar een effectief (functioneel) gestuurde afdeling om zo de ambities van LPNext, TenneT's bedrijfsdoelen, synergie, afstemming en integratie te realiseren.
 • Je geeft hiërarchisch en functioneel leiding aan het licensingteam en bent verantwoordelijk voor de totale voorbereidende fase van de scope (van initiatie tot aanbesteding) van de verschillende projecten;
 • Je draagt tijdens de licensing fase zorg voor een optimale afstemming en relatie met interne en externe stakeholders, omwonenden van het project en actieve belangenverenigingen. Zodoende dat de belangen van TenneT op de korte en lange termijn optimaal behartigd worden.
 • Safety is voor jou een logisch gegeven dat als basis in jouw denken en werk is verankerd. Je creëert een actief een omgeving waarin teamleden (intern en aannemers/leveranciers) zich veilig voelen en conform de Safety Vision van TenneT werken.

Jouw profiel en achtergrond


 • Je hebt minimaal 6 jaren relevante ervaring in het bestuursrechtelijke werkveld, met het verkrijgen van (omgevings-)vergunningen, met de Rijkscoördinatieregeling en het acteren tussen ministeries, provincies, gemeenten en overige overheden;
 • Je hebt ruime ervaring met het aansturen van teams met een grootte van 10 tot 15 medewerkers;
 • Je hebt minimaal een HBO-opleiding op gebied van planologie, ruimtelijke ordening of bestuurskunde of gelijkwaardig;
 • Je hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Je hebt ruime ervaring met participatietrajecten.
Competenties

 • Je bent een teamplayer, communicatief vaardig, zorgvuldig en initiatiefrijk. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Je bent een verbinder waar nodig, en onafhankelijk waar mogelijk.
 • Je bent in staat om meerdere (deel)projecten te coördineren en de juiste prioriteiten te stellen (programma management). Je hebt ervaring met projecten en besluitvormingsprocessen met verschillende (organisatorische) belangen en tegengestelde doelen en/of belangen.
 • Brede leiderschapservaring (managementstijl is typisch coachend) en je weet de optimale combinatie te creëren tussen de kwaliteiten van de individuele medewerker en de organisatie;
 • Je wordt door je omgeving omschreven als professioneel, omgevingsbewust, daadkrachtig en onafhankelijk.
 • Andere kernwoorden zijn: eigenaarschap, verbinding, moed, anticiperen, en voorspelbaarheid.

Ons aanbod

Je bent in deze functie een zeer belangrijke schakel in de huidige energietransitie bij een motiverend en uitdagend bedrijf. Naast dit biedt TenneT:

 • Een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een innovatieve en dynamische internationale werkomgeving;
 • Een prima salarispakket in de schaal Hay 18 met een maximum van 9000 bruto per maand;
 • Een variabele, resultaatafhankelijke bonus van max 15% van het jaarsalaris;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. bijdrage zorgverzekering, sport abonnement, goede pensioenregeling bij het ABP en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Een selectie assessment is onderdeel van deze sollicitatieprocedure.
Standplaats voor deze functie is Arnhem.

Recruitment Process

De interne sluitingsdatum van deze vacature is 26 oktober 2021 . Het recruitmentproces bestaat uit 2 gesprekken en een assessment. We verwachten hier zo'n 4 weken voor uit te trekken.

Wil je meer informatie over het recruitmentproces? Neem dan contact op met Nadia van Bedijk, Recruitment Business Partner (nadia.van.bedijk@tennet.eu) . Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Melanie Nissink op telefoonnummer 06- 42 524 516.

TenneT is een werkgever die gelijke kansen biedt aan IEDEREEN en zet zich dan ook volledig in voor de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door ervoor te zorgen dat alle sollicitanten en medewerkers in aanmerking komen voor werving, promotie en arbeid. Ongeacht ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, militaire status, geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Nadia van Bedijk,
Recruiter
+31 (88) 936 83 23