Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu

Aantal keer bekeken: 1281 Aantal reacties: 6
 • Regio / Standplaats: Oost-Nederland/Arnhem
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu bij TenneT?

Als Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu ben je in nauw overleg met interne en externe stakeholders verantwoordelijk voor het opstellen van beleid ten behoeve van vraagstukken die zich voordoen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Je zorgt tevens voor consistentie met overige beleidsdocumenten en waakt over de toepasbaarheid en implementatie hiervan binnen de organisatie. Daarnaast bedenk je – samen met de andere disciplines binnen Asset Management - oplossingen voor de diverse infrastructuur gerelateerde knelpunten die zich voordoen in het net op zee en op land. Tot slot toets je de uitvoering van de projecten aan de door Asset Management gestelde eisen en kaders.

Je belangrijkste werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en beheren van beleidsdocumenten en programma's van eisen in het kader van planologisch/juridische ordenings- en milieuvraagstukken;
 • In samenwerking met de verschillende disciplines binnen Asset Management ben je verantwoordelijk voor het identificeren, uitzetten en inhoudelijk begeleiden van planologische haalbaarheidsstudies en draag je bij aan de totstandkoming van quickscans (t.b.v. klantaansluitingen) en investeringsvoorstellen;
 • Je draagt bij aan een inhoudelijke toetsing van basisontwerpen op het al dan niet voldoen aan de kwaliteitseisen en standaarden binnen Asset Management op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het toetsen en al dan niet accorderen van wijzigingen in de verdere ontwerp- en realisatiefase ten opzichte van het basisontwerp;
 • Je functioneert als kennisdrager binnen de TenneT-organisatie op het gebied van planologische en juridische ordenings- en milieuaspecten om zodoende de eenheid te bewaken en draagt bij aan het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling;
 • Je signaleert externe standpunten en voornemens die een relatie hebben met de beleidsdossiers die je behartigt en je onderhoudt hiertoe contacten met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten TenneT.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en/of planologisch gebied en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Affiniteit met offshore is (gelet op de samenstelling van het huidige team) een pre;
 • Je hebt een breed ontwikkeld kennisniveau op het gebied van ruimtelijke ordening / planologie en milieu inclusief de juridische aspecten;
 • Bij voorkeur ben je bekend met het werken met hoogspanningsinfrastructuur en de opgaven voor de komende jaren in het kader van de energietransitie;
 • Je bent een generalistische bruggenbouwer met een sterk strategisch en analytisch vermogen die goed kan luisteren, spreken en schrijven;
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk prima uitdrukken in zowel de Nederlandse als Engelse taal;
 • Je hebt een prima politieke antenne en kunt goed samenwerken met verschillende disciplines en op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie. Je hebt laten zien dat je om kunt gaan met tegenstrijdige belangen, visie(s) en mening(en);
 • Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht, beschikt over een scherpe oordeelsvorming en bent besluitvaardig.

Wat kun je verwachten?

TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor je balans werk/privé. Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao TSO. Deze functie is ingedeeld in schaal 9 (€ 3.608 - € 7.343 bruto per maand), waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring en competenties.

Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Standplaats voor deze functie is standplaats Arnhem.

Een assessment kan onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 42 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

De unit Asset Management (AMT) zorgt in samenwerking met onze interne en externe partners voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet. We benaderen de energietransitie met een grensoverschrijdende, geïntegreerde blik op de uitdaging die we hebben rondom capaciteitsuitbreidingen en balanceren dit met de uitdaging rondom het in stand houden van de bestaande asset base. Daarbij houden we rekening met onze rol in de samenleving. Met onze technische kennis stimuleren we innovaties en zorgen we voor een goede werking van TenneT's activa.

Binnen AMT zorgt de afdeling AMT-GP voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en deze effectief en efficiënt te integreren in het elektriciteitsnet. Daarnaast borgt zij het hieraan gerelateerde aspect rondom systeemintegriteit. We managen de belangen van onze stakeholders door het creëren van wederzijds begrip en zorgen voor een goede ruimtelijke ordening van onze infrastructuur zodat het recht op ruimte nu en in de toekomst gegarandeerd is.

Vanwege interne verschuiving zijn wij binnen de afdeling AMT-GP-NL op zoek naar een Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu (1,0 fte, Arnhem)Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Claudia Heersink,
Recruiter
+31889363813

TenneT topwerkgever
TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.