Lead Engineer ZWO

Aantal keer bekeken: 3053 Aantal reacties: 2
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Lead Engineer ZWO bij TenneT?

De tijdelijke Performance Unit Large Projects is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van vijf grote clusters van projecten: Randstad 380 kV, Zuid-West 380 kV West, NoordWest 380 kV, DoetinchemWesel 380 kV en Zuid-West 380 KV Oost. De performance unit krijgt de opdrachten hiervoor van Asset Management en zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten. In overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken) verzorgt de Performance Unit met dedicated teams haar taken binnen tijd, geld, scope, kwaliteit, informatie en organisatie.

Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Daarbij wordt het cluster afgerekend op de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Wij zoeken op korte termijn een:

Voor het cluster Zuid-West 380kV Oost zijn we op zoek naar een Lead Engineer.

Je laat engineeringproducten opstellen  conform scope en gestelde randvoorwaarden binnen het project en zorgt voor afstemming van de  technische raakvlakken.

Je belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Gebruik makende van de technische standaarden en bouwstenen het signaleren en registreren van aanpassingen  op technische- en/of organisatorische- en/of veiligheidsaspecten;
 • Signaleert en analyseert projectissues en scopewijzigingen, adviseert en/of beslist over technische  alternatieven;
 • Zorgt voor de uitgave en borging van technische documentatie ten behoeve van aanbestedingen en  projecten, reviewt technische documentatie van derden, inclusief beoordelingen van offertes en  bewaakt de compliance van het project;
 • Is aanspreekpunt voor technische vraagstukken en adviseert gevraagd en ongevraagd diverse  stakeholders wat betreft engineering;
 • Zorgt voor borging van lessons learned met betrekking tot het engineeringdeel;
 • Coördineert de engineeringswerkzaamheden binnen projecten;
 • Is desgevraagd (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het urenbudget, voortgangsbewaking en het  tijdig signaleren van afwijkingen in het technische werkpakket (inclusief GOKIT factoren: Geld,  Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd) en stuurt daarop.
 • Opstellenen  bewaken  (LEAN)planning voor het engineeeringsteam. Monitoren voortgang en afwijkingen tijdig communiceren met Projectleider Engineering en komen met passende voorstellen/oplossingen

Wat verwachten we van jou?

 • Een afgeronde WO opleiding Elektrotechniek / Energietechniek;
 • Brede kennis van techniek en algemene kennis van de technische TenneT-standaarden: om als lead-engineer te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen die door de interne klant (AM) worden gesteld, en dat deze eisen op de juiste wijze worden vertaald naar de markt;
 • Brede kennis van zowel kabel- als lijnverbindingen en de relevante raakvlakken met de (technische) omgeving;
 • Kennis van contractvormen: om in vroegtijdig stadium mee te kunnen sturen op de juiste keuze van de contractvorm en om in de uitvoeringsfase de juiste rol tegenover de Opdrachtnemers te kunnen spelen;
 • Kennis van Systeemgerichte Contractbeheersing: TenneT wil meer in de regierol opereren maar wil ook controle houden. Voor de regierol moet meer afstand worden genomen van de technisch inhoudelijke kant van projecten, echter dit kan ten koste gaan van de controle over de techniek;
 • Ervaring met functioneel specificeren op basis van systems engineering is een pré;
 • De standplaats voor deze functie is Arnhem, de engineer valt hiërarchisch onder de Clustermanager.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen onze eigen CAO TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Dieter van der Muren,
Recruiter
+31 26 373 11 94

TenneT topwerkgever
TenneT heeft volgens Management Team op de thema's werkgeverschap en excellente uitvoering de maximale 5 sterren behaald. Op klantgerichtheid en productleiderschap scoorde TenneT vier sterren. Deze en andere scores zorgden er voor dat TenneT plek 23 in neemt in de zogenoemde MT500 lijst, de top 500 bedrijven met de beste reputatie van Nederland.