Ward Pyckevet over werken bij TenneT

ICT-specialist

Ook bij TenneT hebben ze een bataljon aan ICT-specialisten; de mannen en vrouwen die zorg dragen voor goed werkende systemen. Ward Pyckevet (41) is zo’n specialist: ‘het gaat verder dan een app bouwen, hier werk je aan iets wezenlijks.’

Bij de term ICT-specialist komen alle vooroordelen direct naar boven; een bebrilde nerd, met slonzige kleding en weinig sociale vaardigheden. Ward Pyckevet maakt korte metten met dit clichébeeld. Een stoere vent met een open blik en een goede babbel neemt ons mee naar de afdeling ICT. Onderweg legt hij uit waar zijn naam vandaan komt. Want ook bij de naam Pyckevet gaat de fantasie direct met je op de loop.


Het zit zo. Pyckevet is een familienaam die terugvoert naar Oostende. De opa van Ward werkte als zeeloods. Een ambacht dat van generatie op generatie werd doorgegeven. Dat Ward nu niet als loods werkt, komt door zijn vader. ‘Mijn vader had een bril en mocht daarom niet werken op een loodsboot. Hij heeft de familiegeschiedenis hiermee een wending gegeven.’ De vader van Ward ging werktuigbouwkunde studeren. ‘Ik heb ook een bril dus ging mijn vader maar achterna’, vertelt Ward met een lach. Niet dat Ward werktuigbouwkunde ging studeren, maar ook hij koos iets anders dan de mannelijke familielijn eerder deed. Ward dook de wereld van de ICT in aan de Hanzehogeschool Groningen.

Bij TenneT werk ik aan iets wezenlijks


Werken aan wezenlijke dingen

Na een hele periode bij ING te hebben gewerkt maakte Ward in 2016 de overstap naar TenneT. Op het gebied van ICT zijn er nu veel mogelijkheden. Er zijn eindeloos veel kleine, creatieve startups. Dit past niet bij mij. Ik wil zien wat mijn impact is. Ik wil niet iets bouwen en over de muur gooien, maar verantwoordelijkheid nemen. Dat kan bij TenneT.’ Ward legt uit dat hij, als in-house software specialist, het gevoel heeft onderdeel te zijn van een groter geheel. Hij levert niet een product af om naar een volgende opdracht te gaan. Nee, bij TenneT ben je samen met vakbroeders iets wezenlijks aan het bouwen.

Van waterval naar agile

Omdat je bij TenneT echt onderdeel bent van een groter geheel zijn sociale vaardigheden belangrijk, ook voor een software specialist. ‘Hier hebben we de IT’er 2.0’, grapt Ward. Maar hiermee zegt hij iets wezenlijks. Bij TenneT is een transitie gaande binnen de werkwijze en het ICT-landschap. ’In plaats van de klassieke waterval techniek werken we nu vaak in agile-teams. Dit is een team met leden vanuit de verschillende afdelingen en duidelijk toebedeelde rollen. In een korte werkcyclus volgens een bepaalde methode bespreken we met de klant welke zaken er gebouwd en aangepast moeten worden.’ Je moet daarom een goede gesprekspartner zijn. Je maakt een programma voor bijvoorbeeld een werkvoorbereider en moet daarom begrijpen waar hij of zij tegenaan loopt. Je moet weten wat voor de gebruiker belangrijk is. Dit vertaal je vervolgens naar je software.

Antieke codes

Soms moet je ook code vertalen, want bij TenneT is het zo dat je zowel met oude als nieuwe technieken werkt. ‘Ik vind dat ontzettend leuk en zie daar een uitdaging in’, zegt Ward. Ook hier zit TenneT in een verandertraject en gaan ze over naar een nieuw, Java gestuurd, ICT-landschap. ‘In mijn werkzaamheden kom ik nu nog vaak genoeg oude codes tegen. Die oude codes herschrijf ik dan; soms op oude manieren en soms op een nieuwe manier. Het zoeken naar verbeteringen zonder dat de leveringszekerheid wordt aangetast, daar zit de grote uitdaging in voor Ward. ‘Je kunt hier niet verbouwen terwijl de winkel open is.’

Leveringszekerheid en persoonlijke zekerheid

Ward zit helemaal op zijn plek bij TenneT. ‘Naast dat de inhoud mij boeit, biedt TenneT mij zekerheid en een goed salaris. Dat vind ik best belangrijk omdat ik een gezin heb waar ik goed voor wil kunnen zorgen. Ook kan ik mijn loyaliteit kwijt en voel ik me betrokken; met onze diensten dragen we bij aan de leveringszekerheid van TenneT. Dat is een fijn gevoel.’

Javaan gezocht

Om dit veranderende ICT-landschap goed vorm te geven, zoekt TenneT “Javanen” oftewel Java-specialisten. Er zijn een aantal dingen die je aan moeten spreken, vertelt Ward. ‘Zo moet je het leuk vinden om nieuwe dingen te proberen die binnen bestaande dingen werken.’ Vrijheid binnen kaders dus. ‘Eigenlijk is het een soort speeltuin, maar wel eentje waar het licht altijd moet blijven branden.’

Bij TenneT werk ik aan iets wezenlijks