Vinay Sewdien

Young Professional

‘Ik heb veel vrijheid om zelf invulling te geven aan het Young Professional Program. Tijdens mijn eerste project werkte ik op de afdeling System Operations. Daar hield ik mij bezig met het inrichten van het meetinstrument Phasor Measurement Units. Die moet de juiste meldingen genereren bij frequentieschommelingen in het netwerk.

Dat ik de ruimte krijg om mijn horizon te verbreden, is heel prettig.

Daarna wilde ik een minder technisch project doen om mijn horizon te verbreden. Ik heb toen gesprekken gevoerd met verschillende afdelingshoofden. Dat je die ruimte krijgt, is heel prettig. Ik kwam terecht bij BritNed – een joint venture tussen TenneT Holding en de Engelse National Grid Holdings – waar ik de implicaties analyseerde van Europese wetgeving vanuit een technisch perspectief. Het is een veelzijdige functie waarvoor ik regelmatig moet reizen naar Engeland, Tsjechië en Brussel.’

Dat ik de ruimte krijg om mijn horizon te verbreden, is heel prettig.