Nanko Stevens over werken bij TenneT

Projectleider

Anticiperen, vooruit denken en bijsturen’, dat is misschien wel de kern van mijn werk als projectleider bij TenneT stelt Nanko Stevens. ‘Een goede projectleider faciliteert, is procesmatig sterk en gaat daar waar nodig de inhoud in.’ Maar hoe doe je dat? Nanko neemt ons mee naar zijn wereld.

Ik ben dan een coach die de spelers gedurende het spel ziet ontwikkelen met verhoogde kans om te scoren

Nanko werkt zeven jaar als projectleider bij TenneT en heeft heel wat projecten in goede banen mogen leiden. Hij legt uit dat in de kern elk project hetzelfde is omdat elk project hetzelfde proces doorloopt en een bepaalde projectbesturing nodig heeft. Ondanks het feit dat elk project bij TenneT dezelfde stappen kent is er een hoge mate van diversiteit. Een nieuwe klantaansluiting of een uitbreidingsinvestering door middel van nieuwbouw (greenfields) of bestaande bouw (brown fields), het komt allemaal voorbij. ‘De uitdaging ligt voor mij meer in het optimaliseren van processen, producten en personeel. Door optimalisatie en standaardisatie kan ik de kwaliteit van het project en dat wat je fysiek bouwt vergroten. Dat is waar ik constant naar op zoek ben’, vertelt Nanko gedreven. En bij elk project wordt er een team samengesteld van verschillende professionals. ‘Ik moet ervoor zorgen dat al die professionals samen tot een goed product kunnen komen.’ 

Het gezicht van

Om tot een goed resultaat te komen wordt Nanko met regelmaat voor lastige keuzes gesteld. Tijdens de uitvoering van de verschillende fases van studie, ontwerp en realisatie van een project zijn er altijd verschillende factoren die invloed uitoefenen op de planning of de verwachte uitkomst. ‘Je moet dan ook gevoel hebben voor de verschillende omgevingen, de diverse partijen waar je mee te maken krijgt. Alleen dan kun je iedereen succesvol laten aansluiten bij een project of weer op koers brengen. Eigenlijk moet je een sterke helicopter view hebben om het project vanuit alle invalshoeken te kunnen bekijken, de relaties hiervan kunnen doorgronden en in scenario’s kunnen denken en werken.’  Maar alleen goede voelsprieten hebben is niet alles; je moet hier vervolgens ook naar handelen. Verwachtingsmanagement is hierin belangrijk. Nanko maakt duidelijk dat transparant zijn naar zowel de eigen organisatie als naar de externe partij bijdraagt aan vertrouwen en zorgt voor een goed resultaat. 

Het nut van zijweggetjes

Hoewel Nanko resultaat belangrijk vindt en doelen daar ook op sturen, gaat het daar wat hem betreft uiteindelijk niet om. ‘Het resultaat is meestal het eerste zichtbaar, maar de weg ernaartoe is eigenlijk belangrijker. Als je je bewust bent van de gevolgde weg met al haar afslagen en zijweggetjes dan kun je mogelijkheden zien voor verbetering in nieuwe projecten.’ Op deze manier kan Nanko een bijdrage leveren aan de verbeterprocessen. Hierbij motiveert hij zijn team om eigenaarschap te tonen, verantwoordelijkheid te nemen en sturing te nemen over de kwaliteit van het werk in hun vakgebied. Vervolgens gaat het team cross-disciplinair de gemeenschappelijke interfaces onderzoeken en verbeteren. ‘Ik ben dan een coach die de spelers gedurende het spel ziet ontwikkelen met verhoogde kans om te scoren.’  Bij TenneT werken ze op basis van een zogenaamd risiscogebaseerd Asset Management-model conform NTA8120 legt Nanko uit. ‘We meten onze successen als het risico gemitigeerd is, door oplevering en overdracht van de projectresultaten aan onze afdeling Beheer en Instandhouding.’

Mensen centraal

Deze successen moeten ook gevierd worden natuurlijk. Ook daar is ruimte voor bij TenneT. ‘Met de betrokkenen van TenneT, leveranciers, opdrachtnemers en belangrijke stakeholders nemen we dan de tijd, naast de lesson learned en de eindevaluaties voor een toepasselijke festiviteit ter viering.’

Dit is natuurlijk niet de reden waarom Nanko bij TenneT is gaan werken. ‘Nee, ik ben bij TenneT gaan werken omdat ik mij prettig voel bij een groot bedrijf met een belangrijke maatschappelijke functie. Werken vanuit een opdrachtgeversrol past goed bij mij en ik vind het leuk om hier de verschillende belangen te behartigen en fysiek iets aantoonbaars te creëren met een maatschappelijk nut.’ TenneT geeft haar werknemers hierin veel vrijheid en verantwoordelijkheid. ‘TenneT investeert in mensen. Ik heb hier de mogelijkheid om mezelf verder te professionaliseren en mijn eigen kansen uit te stippelen. TenneT biedt kansen.’ 

Ik ben dan een coach die de spelers gedurende het spel ziet ontwikkelen met verhoogde kans om te scoren